24. november 2020

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries

Trine P. Larsen og Anna Ilsøe har bidraget til en ny stor rapport om digitalisering af arbejdet i de nordiske lande. Rapporten ser nærmere på digitaliseringens konsekvenser for forskellige brancher og medarbejdergrupper, samt hvilke politikker der kan medvirke til at forløse digitaliseringens potentialer og håndtere digitaliseringens udfordringer.

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd forsøger at give et nuanceret billede af digitaliseringens konsekvenser på de nordiske arbejdsmarkeder. Rapporten indeholder en række empiriske analyser af, hvordan digitaliseringen har påvirket forskellige sektorer og brancher, som eksempelvis fremstillingsindustrien og offentlig og privat service, på tværs af de nordiske lande. Analyserne gør op med de mange generaliserende fortællinger om, at øget digitalisering leder til dramatiske forandringer og tab af arbejdspladser. Digitaliseringen af arbejdet er snarere en evolution end en revolution.

Rapporten konstaterer også, at digitaliseringen ikke foreløbig har kostet arbejdspladser eller bremset jobskabelsen, når man ser på arbejdsmarkedet generelt. Der har således ikke været tale om den disruptive udvikling i statistikkerne, som flere ellers havde spået.

Læs rapporten ’Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries’.

Download rapporten i pdf-format her

Emner