15. august 2022

Ny bog: Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver

Ny bog

Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen kortlægger i en ny bog udviklingen af arbejdsplatforme i Danmark og analyserer, hvordan aktørerne i platformsøkonomien håndterer at gå fra jobøkonomi til opgaveøkonomi

Foto: Colourbox
Ny bog sætter fokus på den fremvoksende platformsøkonomi i Danmark

Hvem henter din mad, gør din lejlighed ren og designer din hjemmeside – og under hvilke løn- og arbejdsvilkår? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i takt med, at digitale arbejdsplatforme som Uber, Upwork og Happy Helper vokser frem og spreder sig på det danske arbejdsmarked. En ny bog leverer en række svar.

Arbejdsplatforme formidler opgaver (gigs) frem for hele jobs via hjemmesider og apps og typisk til selvstændige frem for lønmodtagere, hvilket har givet anledning til en del debat. Bogen analyserer udviklingen af platformene i Danmark – typer, omfang og deltagere – og går i dybden med udvalgte virksomheder, der har udviklet lokale løsninger på de usikkerheder, de oplever i platformsøkonomien.

Bogens hovedkonklusion er, at der kan identificeres to hovedveje i den danske (og nordiske) platformsøkonomi, når det handler om udviklingen af ordnede forhold: Overenskomstmodellen og CVR-modellen. Med udgangspunkt i fem dybdegående casestudier vises, at disse to modeller kan have forskellige udtryk i praksis alt afhængig af, hvilke brancher og kompetencer platformene retter sig imod.

Bogen henvender sig til praktikere samt studerende og færdiguddannede med interesse for digitalisering og arbejdsmarkedet.

Bogen præsenteres på et seminar på Københavns Universitet d. 31. august kl. 14-16. Deltagelse er gratis. Læs mere her.

Læs første kapitel gratis og køb bogen ’Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver' af Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen her. Bogen udkommer d. 15. august 2022 på DJØF Forlag, i serien Arbejdsmarkedsforhold.

Emner