18. august 2017

Servicearbejdsmarkedet i Danmark efter finanskrisen

Siden finanskrisen har den danske servicesektor oplevet en vækst i antallet af beskæftigede. I perioden 2008-2015 er antallet af medarbejdere i sektoren vokset med 57.000, og otte ud af ti danskere på arbejdsmarkedet er i dag ansat i sektoren. Omkring 40 procent af de ansatte er kvinder, og sektoren beskæftiger hovedsageligt yngre medarbejdere på mellem 15-49 år. Det viser et nyt forskningsnotat udarbejdet af Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen fra FAOS, som har analyseret udviklingen på det private servicearbejdsmarked i Danmark fra 2008-2015.

Notatet er opdelt i tre analysedele, hvor første del ser på, hvordan det samlede arbejdsmarked har udviklet sig fra 2008-2015, mens anden del fokuserer på det private arbejdsmarked. Her estimeres størrelsen på de tre sektorer; landbrug, industri og service, ligesom sammensætningen af medarbejdergrupper i de tre sektorer analyseres.

Tredje og sidste analysedel dykker ned i den private servicesektor og undersøger, om der indenfor operationel- og videnservice er forskel på sammensætningen af medarbejdergrupperne bl.a. i forhold til køn, alder og uddannelseslængde. Ligeledes foretages der en detaljeret undersøgelse af medarbejdergruppernes sammensætning i operationel- og videnservices underbrancher.

Samtlige analyser er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.

Læs hele forskningsnotatet: Servicearbejdsmarkedet i Danmark efter finanskrisen.