19. november 2020

Hilfr-aftalen – et nybrud i det danske aftalesystem

Siden Hilfr-aftalen blev underskrevet i 2018, har flere platforme indledt forhandlinger med fagforeninger

I en ny analyse af Hilfr-overenskomsten undersøger FAOS og WELMA, hvordan den danske model kan udvikles, så den inkluderer platformsarbejdere. Analysen viser, at det er muligt at forhandle kollektive aftaler i platformsøkonomien, men det bliver anderledes overenskomster og der er udfordringer.

Den digitale rengøringsplatform Hilfr og 3F indgik som de første en kollektiv aftale med henblik på at regulere løn- og arbejdsvilkår samt fastholde platformsarbejdere. Men det er ikke uden udfordringer.

Både Hilfr og 3F ønskede at skabe ordnede forhold i platformøkonomien med deres aftale. Og det lykkedes dem at forhandle en virksomhedsaftale på plads med sammenlignelige lønniveauer i forhold til andre dele af arbejdsmarkedet og med et udvalg af de sociale goder, der kendetegner traditionelle sektoroverenskomster på det danske arbejdsmarked, såsom pension og sygedagpenge. Samtidigt indeholder aftalen nye og flere former for fleksibilitet end normalt i overenskomster, såsom frit valg af status som ansat på platformen og fri løndannelse for ansatte. Endelig er aftalen en trappestigeoverenskomst, der både har status af prøveoverenskomst og rummer anderledes regler for konfliktløsning end vi typisk ser i danske overenskomster.

Flere kollektive aftaler på vej?

Siden Hilfr-aftalen blev underskrevet i 2018, har en række andre platforme i Danmark indledt forhandlinger med forskellige fagforeninger. Voocali – en danskejet platform, der formidler tolkeservices – har underskrevet en rammeaftale for freelancere med HK. I øjeblikket er der forhandlinger mellem 3F og Dansk Erhverv på vegne af platformen Just Eat, der formidler madudbringning. Derudover er der et antal platforme som Chabber (tjenere mm.) og Meploy (logistik mm.), som trækker på dansk og europæisk vikarlovgivning. Disse praksisser og forhandlinger indikerer, at vi vil se flere kollektive aftaler mellem digitale arbejdsplatforme og fagforeninger i Danmark i fremtiden inden for en række forskellige brancher.

Læs hele analysen ’Hilfr-aftalen – et nybrud i det danske aftalesystem’ af Anna Ilsøe, Jens Kristiansen, Søren Kaj Andersen, Catherine Jacqueson og Martine Stagelund Hvidt.

Analysen er den første i en række om platformsarbejde i Danmark udarbejdet af FAOS (Sociologisk Institut) og WELMA (Det Juridiske Fakultet)

.

Emner