15. august 2023

Konkurrence og samarbejde – FinTechs indtog i den finansielle sektor

Ny artikel

I en analyse i Socio-Economic Review argumenterer Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen m.fl. for, at fremkomsten af FinTech virksomheder ikke bare disrupter, men også bidrager til udviklingen af et nyt økosystem i finanssektoren, der opstår gennem konkurrence og samarbejde med traditionelle aktører.

Fintech i finansverdenen
FinTech-virksomhederne og de traditionelle banker er ofte gensidigt afhængige af hinanden. Foto: Colorbox

Digitale teknologier (FinTech) i finanssektoren har traditionelt været fremstillet som kilde til disruption af de traditionelle forretningsmodeller i finanssektoren, idet udviklingen har ledt til konkurrencemæssige forandringer i branchen. Nye studier har dog fremført, at disse fremstillinger af FinTechs disruptive påvirkning ofte er overdrevne.

I en ny artikel i Socio-Economic Review argumenterer forfatterne for fremkomsten af et ’cooptitive’ markedssystem, der kombinerer samarbejde og konkurrence mellem nye og etablerede aktører. Kort sagt er FinTech-virksomhederne og de etablerede banker gensidigt afhængige af hinanden, fordi de besidder forskellige konkurrencemæssige fordele – tech-infrastruktur og innovationskraft versus finansiering, markedskendskab og regulatorisk kompetence. FinTech firmaer agerer således ofte som katalysatorer i udviklingen af et nyt finansielt økosystem, der formes af ’coopetitive’ relationer mellem nye og traditionelle aktører i finanssektoren. 

Læs hele artiklen ‘Digital disruption diversified—FinTechs and the emergence of a coopetitive market ecosystem’ af Bengt Larsson, Bertil Rolandsson, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Alex Lehr og Jaan Masso. Publiceret i Socio-Economic Review, July 2023.

Emner