20. april 2022

FinTech, fagforeninger og overenskomster

Fintech. Foto: colourbox

Generelt er social dialog og organisering i den danske finanssektor stærk. Anna Ilsøe og Trine P. Larsen beskriver i en ny rapport, hvordan social dialog udspiller sig blandt danske FinTech-virksomheder, der repræsenterer et nyt område af finanssektoren.

I 2021 dannede tre af de største FinTech-virksomheder i Danmark en arbejdsgiverforening for Danske FinTech-virksomheder (AF) samt indledte og forhandlede en rammeoverenskomst med Finansforbundet. I denne rapport præsenteres et casestudie af dansk FinTech og den forhandlingsproces, der udspillede sig i forbindelse med forhandlingerne af den nye aftale. Lunar Bank, som deltog i forhandlingerne, forklarer, at den interne og den eksterne legitimitet på markedet spillede en nøglerolle for ønsket om at forhandle overenskomst. Der var også et ønske om at facilitere en klar rammer for løn- og arbejdsvilkår i organisationen. Finansforbundet, ser rammeaftalen som en løftestang til at overenskomstdække den nye FinTech-branche. Aftalen kan på mange måder ses i forlængelse af samarbejdet omkring Copenhagen Fintech Lab, som involverer både fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og virksomheder i branchen. Da rammeaftalen er meget ny, er det ikke muligt at evaluere implementeringen af aftalen i praksis i denne rapport. Fremtidige undersøgelser er nødvendige for at vurdere effekten af rammeaftalen på virksomhedsniveau.

Læs hele rapporten 'The digital transformation of financial services markets and industrial relations' af Anna Ilsøe og Trine P. Larsen.

 

Emner