4. juni 2020

Platformsøkonomi: Responses fra arbejdsmarkedets parter i Norden

Arbejdsmarkedets parter i Norden har reageret med forskellige tiltag i forhold til udviklingen af platformsøkonomien. Denne analyse præsenterer en oversigt af de tiltag med fokus på tre arenaer i de nordiske modeller: trepartssamarbejde, overenskomster og aftaler samt regeringsinitiativer.

Analysen fokuserer på fire nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge og Finland. Der er eksempelvis indgået trepartsaftaler om arbejdsløshedsunderstøttelse. Vi finder også eksempler på nye kollektive aftaler indgået mellem platforme og fagforeninger eller brug af eksisterende sektoraftaler. Generelt har fagforeningerne dog svært ved at organisere og mobilisere platformsarbejderne. Til gengæld har en række platforme meldt sig ind i arbejdsgiverforeninger. Regeringsinitiativer kan hjælpe med til at dæmme op for unfair konkurrence i platformsøkonomien. En rent lovgivningsbaseret tilgang kan dog have negative konsekvenser for lysten til at organisere sig og indgå aftaler i platformsøkonomien. Kombination af initiativer på alle tre arenaer ser derfor ud til at være væsentlig for udviklingen af en nordisk model i platformsøkonomien.

Læs hele analysen 'Social partner responses in the Nordic platform economy' af Anna Ilsøe, Kristin Jesnes og Marianne Hotvedt. Kapitel i rapporten Platform work in the Nordic models, publiceret af Nordisk Ministerråd.