19. april 2021

Brugere på digitale arbejds- og kapitalplatforme i Danmark

Flere end 100.000 danskere tjener penge via digitale arbejds- eller kapitalplatforme. Nyt faktaark viser, hvilke grupper, der bruger henholdsvis arbejds- og kapitalplatforme.

Nyt faktaark præsenterer de mest grundlæggende oplysninger om danskere, der tjener penge via digitale platforme. 2,4 procent af de adspurgte i undersøgelsen tilkendegiver, at de inden for de seneste 12 måneder har tjent penge via enten en arbejdsplatform eller en kapitalplatform. Det svarer til, at ca. 40.000 danskere årligt gør brug af en digital arbejdsplatform – fx Upwork eller Happy Helper, mens ca. 60.000 danskere årligt anvender en digital kapitalplatform – fx Airbnb eller GoMore. Analyserne er baseret på svar fra flere end 18.000 repræsentativt udvalgte danskere.

Stor forskel på brugere

Arbejds- og kapitalplatforme tiltrækker forskellige indkomstgrupper. Lavtlønsgrupper, dvs. dem, der tilhører den laveste indkomstkvartil, synes i højere udstrækning at være aktive på arbejdsplatforme end højtlønnede, mens kapitalplatforme i højere grad tiltrækker de grupper, der ligger i den højeste indkomstkvartil.

Læs faktaarket 'Udbyderprofiler på digitale platforme i Danmark' af Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Jonas Hulgård Kristiansen.

Data stammer fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, hvor vi har tilkøbt 3 spørgsmål omhandlende digitale platforme. Svarene er indsamlet af Danmarks Statistik i perioden januar til marts 2019. En mere omfattende analyse af resultaterne findes i artiklen ’Platformsøkonomiens udvikling i Danmark – stabilitet og forskelle’, der udkom i Samfundsøkonomen nr. 1, 2021.