16. november 2021

Når digitale platforme forhandler overenskomst

Illustration af det digitale arbejdsmarked

I en ny artikel analyserer Anna Ilsøe og Trine P. Larsen, hvordan forskellige typer arbejdsplatforme forholder sig til overenskomstforhandlinger. Analysen viser, at arbejdsplatforme vælger meget forskellige strategier afhængigt af bl.a. vækstmuligheder, kundetyper, ejerskab og allerede eksisterende aftaler.

Debatten om platformsarbejde har længe fyldt en del på Christiansborg, i medierne og blandt arbejdsmarkedets parter. I en ny artikel analyserer Anna Ilsøe og Trine P. Larsen en række eksempler på, hvordan digitale arbejdsplatforme og fagforeninger kan bruge social dialog og aftalesystemet til at forhandle overenskomster og aftaler.

Artiklen trækker på dybdegående casestudier af tre arbejdsplatforme, der er eller har været aktive i Danmark – Hilfr, Chabber og Uber – og deres arbejdsmarkedsstrategier. Alle tre platforme formidler småopgaver, der udføres i den fysiske verden – såkaldt gig work. Men de har valgt meget forskellige strategier i forhold til den danske model og muligheden for kollektiv forhandling.

Den danske rengøringsplatform Hilfr har forhandlet en virksomhedsoverenskomst med 3F, der ikke kun skaber et vist sikkerhedsnet for platformsarbejdere, men også gør det muligt at ansætte platformsarbejdere på nultimerskontrakter. Den danske platform Chabber, der formidler tjenere og kokke til hoteller og events, har valgt en lidt anden vej og har skabt en vikarmodel, hvor platformsarbejdere ansættes som vikarer, og som trækker på vikarloven og eksisterende bestemmelser i sektoroverenskomsterne. Endelig har den amerikanskejede platform Uber, der i en periode formidlede personlig transport i Danmark, valgt ikke at benytte sig af mulighederne for social dialog og kollektive forhandlinger.

Overordnet peger analysen på, at fire faktorer kan være afgørende for digitale arbejdsplatforme og deres valg af strategi i forhold til kollektive forhandlinger. Det drejer som om platformenes vækstmuligheder (især i opstartsfasen), dansk eller udenlandsk ejerskab, hvilke kundetyper man ønsker at tiltrække og om der ligger en sektoroverenskomst på området i forvejen. Yderligere kan de danske velfærdsordninger – især på skatteområdet - være med til at påvirke platformenes valg af forhandlingsstrategi.

Læs mere i artiklen 'Why do labour platforms negotiate? Platform strategies in tax-based welfare states' af Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen, publiceret i tidsskriftet Economic and Industrial Democracy, 11. November 2021.

Emner