4. juni 2020

Når digitale platforme forhandler

Denne analyse præsenterer to eksempler på forhandling og indgåelse af kollektive aftaler i den nordiske platformsøkonomi: Hilfr-aftalen i Danmark og Foodora-aftalen i Norge.

Hilfr er en platform, der formidler rengøring i private hjem, mens Foodora er platform, der formidler madudbringning. Forhandlingerne af de to aftaler har fulgt forskellige veje. Mens Foodora-kurererne i Norge var aktivt engagerede i forhandlingen af ​​deres aftale og mange meldte sig ind i fagforeningen, blev Hilfr-aftalen i Danmark forhandlet på initiativ af platformen med fagforeningen (3F) uden det store engagement fra platformsarbejderne. I modsætning til Foodora er Hilfr medlem af en arbejdsgiverorganisation (DI) og har skubbet på for en genforhandling af den eksisterende aftale samt for fremtidige planer om en aftale på sektorniveau. Casestudierne illustrerer, hvordan flere platformvirksomheder i Norden vælger at trække på den nordiske model for kollektive forhandling, men at de gør det med et forskelligt udgangspunkt.

Læs hele analysen 'Collective agreements for platforms and workers – two cases from the Nordic countries' af Anna Ilsøe og Kristin Jesnes. Kapitel i rapporten Platform work in the Nordic models, publiceret af Nordisk Ministerråd.