5. maj 2017

Digitalisering udfordrer servicefag

Servicefag som kontorarbejde og butiksarbejde har de seneste år oplevet større og større pres fra nye digitale løsninger som for eksempel avanceret software og selvscannere samt digitale platforme, hvor enkeltopgaver bliver lagt i udbud. Anna Ilsøe, FAOS, har netop udgivet en artikel, der belyser, hvordan arbejdsmarkedets parter har reageret på udviklingen i Danmark.

For eksempel viser undersøgelsen, at både fagforeninger og arbejdsgiverforeninger er meget aktive i forhold til at påvirke lovgivningen via lobbyisme. Flere organisationer har desuden udviklet selektive rettigheder for egne medlemmer, der er berørt af udviklingen - for eksempel i form af pensionsordninger for ikke-overenskomstdækkede fagforeningsmedlemmer. Til gengæld kniber det med partssamarbejdet. Undersøgelsen viser nemlig, at parterne ikke er særligt aktive, når det gælder forhandling af kollektive aftaler og overenskomster, der specifikt berører digitaliseringen.

Artiklen redegør for to hovedtendenser indenfor digitaliseringen af arbejdsmarkedet i dag:

1. Automatisering i acceleret tempo via robotter og Big Data
2. Stykarbejde via digitale platforme

Endelig sammenligner artiklen reaktionerne fra arbejdsmarkedets parter i Danmark på de to tendenser med reaktionerne fra arbejdsmarkedets parter i Sverige og Tyskland. I Tyskland  er parterne også meget fokuserede på et tredje aspekt vedrørende digitaliseringen – udfordringer med datakontrol og -ejerskab både for arbejdsgivere (især små og mellemstore virksomheder) og lønmodtagere.

Såvel i Sverige som i Tyskland har der været flere afsluttede kommissioner med digitalisering som tema, som har været initieret af regeringen, men med bred deltagelse fra såvel fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og staten. Der er endnu ikke afsluttet et tilsvarende kommissionsarbejde i Danmark, men den danske regering har i 2017 udpeget et Disruptionråd, der skal arbejde med emnet fremadrettet. 

Artiklen The digitalisation of service work – social partner responses in Denmark, Sweden and Germany er publiceret i tidsskriftet Transfer: European Review of Labour and Research.

Hent elektronisk version her