Atypiske ansatte – Københavns Universitet

FAOS > Temasider > Atypiske ansatte

Atypiske ansatte

Artikler, analyser og forskningsnotater:

’Living hours under pressure: flexibility loopholes in the Danish IR-model’
Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen og Jonas Felbo-Kolding, FAOS
Artikel i Employee Relations
September 2017

Forskere: behov for nedre grænse for arbejdstid?
Trine Pernille Larsen, Jonas Felbo-Kolding & Anna Ilsøe
Kronik på Altinget.dk, maj 2017

Det prekære arbejdsliv - en indledning
Trine Pernille Larsen
Forord til Tidsskrift for Arbejdsliv, februar 2017

Når gode intentioner møder den hårde virkelighed: Atypiske ansættelser og arbejdsmarkedets parters tiltag indenfor rengøringsbranchen
Mikkel Mailand, Trine Pernille Larsen & Thorsten Schulten
Paper præsenteret ved SI-konference, Københavns Universitet
December 2016

From living wage to living hours
Anna Ilsøe
Paper præsenteret ved The 8th Nordic Working Life Conference, Finland, Dansk
Sociologkongres, Aalborg, og The 11th ILERA European Regional Congress, Milano.
September 2016

I grænselandet mellem lov og overenskomst
Anna Ilsøe & Trine Pernille Larsen
Kronik på Altinget.dk, 30. september 2016

Arbejdsmarked. Historisk vækst i deltidsjobs
Anna Ilsøe
Artikel på politiken.dk, 27. marts 2016

Se tidligere artikler, analyser og forskningsnotater