Atypiske ansatte

Multitasking

Artikler, analyser og rapporter:

PROCUFAIR Country report Denmark
Trine P. Larsen, Jens Arnholtz og Bjarke Refslund, Aalborg Universitet
Rapport publiceret af UNI Europa
December 2023

Flexicurity på fremtidens arbejdsmarked - kontraktfleksibilitet og øget ulighed?
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Publiceret i Økonomi & Politik, nr. 3, 2023
Oktober 2023

Solidarity with atypical workers? Survey evidence from the General Motors versus United Auto Workers strike in 2019
Carla Lima Aranzaes, Christian Lyhne Ibsen, Philip S. DeOrtentiis og Maite Tapia
Publiceret i British Journal of Industrial Relations
Juli 2023

Unions and precarious work: How power resources shape diverse strategies and outcomes
Arjan Keizer, Mat Johnson, Trine P. Larsen, Bjarke Refslund, Damian Grimshaw og Mat Johnson
Publiceret i European Journal of Industrial Relations
Marts 2023

Nordic Relief Packages and Non-standard Workers: Towards Expanded Universalism and Institutional Inequalities
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Artikel i Nordic Journal of Working Life Studies
December 2022

Forskere: Atypisk beskæftigelse giver usikkerhed, men også frihed
Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Jonas H. Kristiansen
Kronik i Altinget
Oktober 2022 

Delrapport 1: Atypisk beskæftigede og servicefagene organisering af nye grupper inden for privat service, transport og offentlige sektor
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe & Henriette Krøll Tell
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Delrapport 2: Atypisk beskæftigede inden for industrien, byggesektoren og det grønne område - organisering af nye grupper på arbejdsmarkedet
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe & Henriette Krøll Tell
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Delrapport 3: Atypisk beskæftigede og Fagbevægelsen Organisering af nye grupper inden for 3F’s områder
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe & Jonas Hulgård Kristiansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Delrapport 4: Metode og dataovervejelser
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe, Jonas Hulgaard Kristiansen & Henriette Krøll Tell
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Labor Market Affiliation of Marginal Part-Time Workers in Denmark—A Longitudinal Study
Helena Breth Nielsen, Kathrine Pape, Laura Stonor Gregersen, Jonas Kirchheiner-Rasmussen, Johnny Dyreborg, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Jacob Pedersen og Anne Helene Garde
Artikel i International Journal of Environmental Research and Public Health.
August 2022

De Nordiske Covid-19 hjælpepakker og atypisk beskæftigede: Erfaringer med universelle og målrettede tiltag
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, 23. årgang nr. 3
Oktober 2021

Forskere: De udskældte nultimerskontrakter både løfter og udfordrer arbejdsvilkår
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Kronik i Altinget
September 2021

A comparison of work environment, job insecurity, and health between marginal part-time workers and full-time workers in Denmark using pooled register data
Helena Breth Nielsen, Laura Stonor Gregersen, Emma Steffensen Bach, Johnny Dyreborg, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Kathrine Pape, Jacob Pedersen, Anne Helene Garde
Journal of Occupational Health
August 2021

Chapter 3: Non-standard work in the Nordics – troubled waters under the still surface
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Kapitel i rapporten The Future of Work in the Nordic countries: Opportunities and Challenges for the Nordic Working Life Models
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Maj 2021

Forskere: Antallet af atypisk ansatte vokser, men bliver overset i statistikkerne
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Kronik i Altinget
Februar 2021

When inclusive measures exposes cracks: the Nordic social Protection in times of crisis
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Blog i Journal of European Social Policy
Februar 2021

Non-standard work in the Nordics: troubled waters under the still surface
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Rapport publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

Comparative perspectives on non-standard work in the Nordics: definitions and overall trends
Af Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Kapitel i rapporten Non-standard work in the Nordics – troubled waters under the still surface
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

Regulating Non-standard work in the Nordics, risks, opportunities and responses
Af Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Kapitel i rapporten Non-standard work in the Nordics – troubled waters under the still surface.
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

Non-standard work in Denmark
Af Stine Rasmussen, Trine P. Larsen, Anna Ilsøe, Per Kongshøj Madsen & Emma S. Bach
Kapitel i rapporten Non-standard work in the Nordics – troubled waters under the still surface.
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

The hotel and restaurant sector in Denmark and Finland
Af Emma S. Bach, Tiina Saari, Satu Ojala, Pasi Pyöriä, Paul Jonker-Hoffrén, Trine P. Larsen & Anna Ilsøe
Kapitel i rapporten Non-standard work in the Nordics – troubled waters under the still surface.
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

COVID 19: Non-standard work in times of crisis
Af Trine P. Larsen og Anna Ilsøe,
Kapitel i rapporten Non-standard work in the Nordics – troubled waters under the still surface.
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

Conclusions and perspectives
Af Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Kapitel i rapporten Non-standard work in the Nordics – troubled waters under the still surface.
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

Faos: Her er covid-19-hjælpepakkernes vindere og tabere
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Kronik i Altinget
December 2020

Atypisk beskæftigede i atypiske tider: Regeringens coronahjælpepakker og deres effekter
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe og Emma S. Bach
Artikel i Samfundsøkonomen
December 2020

Coronakrisen på kanten af arbejdsmarkedet
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Kapitel i 'Det epidemiske samfund’, redigeret af Ole B. Jensen og Nikolaj Schultz
Hans Reitzels Forlag
December 2020

Mellemlederen og fremtidens arbejdsmarked
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Kapitel i 'Håndbog for mellemledere'. Antologi af Henrik Holt Larsen og Lilian Mogensen
Djøf Forlag
November 2020

The coronavirus crisis reveals blind spots in Nordic labour market data – A sociological perspective
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Artikel i Acta Sociologica
Oktober 2020

Forskere: Regeringens hjælpepakker afslører huller i det sociale sikkerhedsnet
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Kronik i Altinget
April 2020

Personal Household Service Quality project - Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services Sector
Mikkel Mailand and Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Januar 2020

Good intentions meet harsh realities: Social dialogue and precarious work in industrial cleaning
Trine P Larsen , Mikkel Mailand og Thorsten Schulten
Artikel i Economic and Industrial Democracy
Oktober 2019

Part-time work in Danish private services: a (mis)match between wage flexibility and living hours
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe and Jonas Felbo-Kolding
Article in 'Dualisation of part-time work - The development of labour market insiders and outsiders'
Juni 2019

Nonstandard Employment in the Nordics – Toward Precarious Work
Rasmussen, S., Nätti, J., Larsen, T. P., Ilsøe, A. & Garde, A. H.
Nordic Journal of Working Life Studies
Maj 2019

Precarious Work in the Nordics: Introduction to The Theme of The Special Issue
Ilsøe, A., Larsen, T. P. & Rasmussen, S.
Nordic Journal of Working Life Studies
Maj 2019
 
Atypical labour markets in the Nordics: Troubled waters under the still surface?
Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe
Nordic future of work, Brief 4
Marts 2019
 
Atypical labour markets in Denmark
Rasmussen, S., Larsen, T. P., Ilsøe, A. & Madsen, P. K.
Nordic future of work, Brief 5
Marts 2019

'Tackling Precarious Work in Public Supply Chains: A Comparison of Local Government Procurement Policies in Denmark,
Germany and the UK'
Trine P. Larsen, FAOS/University of Copenhagen, Karen Jaehrling, University of Duisburg-Essen, Mathew Johnson, University of Manchester, Bjarke Refslund, Aalborg University, Damian Grimshaw, International Labour Organisation.
Artikel i Work, Employment and Society
Juni 2018

Lifting wages and conditions of atypical employees in Denmark—the role of social partners and sectoral social dialogue
Trine Pernille Larsen og Mikkel Mailand
Artikel publiceret i Industrial Relations Journal
April 2018

‘Strategic, but vulnerable: Industrial Relations and Creative Workers (IR-CREA) - National report Denmark’
Trine Pernille Larsen, Patricia Thor Larsen og Mikkel Mailand
Forskningsnotat, FAOS
April 2018

‘Hybrid work – social protection of atypical work in Denmark’
Trine Pernille Larsen og Mikkel Mailand
Rapport publiceret af WSI Institute of Economic and Social Research
Marts 2018

’Living hours under pressure: flexibility loopholes in the Danish IR-model’
Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen og Jonas Felbo-Kolding, FAOS
Artikel i Employee Relations
September 2017

Forskere: behov for nedre grænse for arbejdstid?
Trine Pernille Larsen, Jonas Felbo-Kolding & Anna Ilsøe
Kronik på Altinget.dk
Maj 2017

Det prekære arbejdsliv - en indledning
Trine Pernille Larsen
Forord til Tidsskrift for Arbejdsliv
Februar 2017

Når gode intentioner møder den hårde virkelighed: Atypiske ansættelser og arbejdsmarkedets parters tiltag indenfor rengøringsbranchen
Mikkel Mailand, Trine Pernille Larsen & Thorsten Schulten
Paper præsenteret ved SI-konference, Københavns Universitet
December 2016

From living wage to living hours
Anna Ilsøe
Paper præsenteret ved The 8th Nordic Working Life Conference, Finland, Dansk
Sociologkongres, Aalborg, og The 11th ILERA European Regional Congress, Milano.
September 2016

I grænselandet mellem lov og overenskomst
Anna Ilsøe & Trine Pernille Larsen
Kronik på Altinget.dk
30. september 2016

From living wage to living hours - the Nordic version of the working poor
A
nna Ilsøe
Artikel i Labour & Industry:  A Journal of the Social and Economic Relations of Work
19. maj 2016

Arbejdsmarked. Historisk vækst i deltidsjobs
Anna Ilsøe
Artikel på politiken.dk
27. marts 2016

Se tidligere artikler, analyser og forskningsnotater