Atypiske ansatte – Københavns Universitet

FAOS > Temasider > Atypiske ansatte

Atypiske ansatte

Multitasking

Artikler, analyser og forskningsnotater:

Good intentions meet harsh realities: Social dialogue and precarious work in industrial cleaning
Trine P Larsen , Mikkel Mailand og Thorsten Schulten
Artikel i Economic and Industrial Democracy
Oktober 2019

Part-time work in Danish private services: a (mis)match between wage flexibility and living hours
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe and Jonas Felbo-Kolding
Article in 'Dualisation of part-time work - The development of labour market insiders and outsiders'
Juni 2019

Nonstandard Employment in the Nordics – Toward Precarious Work
Rasmussen, S., Nätti, J., Larsen, T. P., Ilsøe, A. & Garde, A. H.
Nordic Journal of Working Life Studies
Maj 2019

Precarious Work in the Nordics: Introduction to The Theme of The Special Issue
Ilsøe, A., Larsen, T. P. & Rasmussen, S.
Nordic Journal of Working Life Studies
Maj 2019
 
Atypical labour markets in the Nordics: Troubled waters under the still surface?
Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe
Nordic future of work, Brief 4
Marts 2019
 
Atypical labour markets in Denmark
Rasmussen, S., Larsen, T. P., Ilsøe, A. & Madsen, P. K.
Nordic future of work, Brief 5
Marts 2019

'Tackling Precarious Work in Public Supply Chains: A Comparison of Local Government Procurement Policies in Denmark,
Germany and the UK'
Trine P. Larsen, FAOS/University of Copenhagen, Karen Jaehrling, University of Duisburg-Essen, Mathew Johnson, University of Manchester, Bjarke Refslund, Aalborg University, Damian Grimshaw, International Labour Organisation.
Artikel i Work, Employment and Society
Juni 2018

Lifting wages and conditions of atypical employees in Denmark—the role of social partners and sectoral social dialogue
Trine Pernille Larsen og Mikkel Mailand
Artikel publiceret i Industrial Relations Journal
April 2018

‘Strategic, but vulnerable: Industrial Relations and Creative Workers (IR-CREA) - National report Denmark’
Trine Pernille Larsen, Patricia Thor Larsen og Mikkel Mailand
Forskningsnotat, FAOS
April 2018

‘Hybrid work – social protection of atypical work in Denmark’
Trine Pernille Larsen og Mikkel Mailand
Rapport publiceret af WSI Institute of Economic and Social Research
Marts 2018

’Living hours under pressure: flexibility loopholes in the Danish IR-model’
Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen og Jonas Felbo-Kolding, FAOS
Artikel i Employee Relations
September 2017

Forskere: behov for nedre grænse for arbejdstid?
Trine Pernille Larsen, Jonas Felbo-Kolding & Anna Ilsøe
Kronik på Altinget.dk
Maj 2017

Det prekære arbejdsliv - en indledning
Trine Pernille Larsen
Forord til Tidsskrift for Arbejdsliv
Februar 2017

Når gode intentioner møder den hårde virkelighed: Atypiske ansættelser og arbejdsmarkedets parters tiltag indenfor rengøringsbranchen
Mikkel Mailand, Trine Pernille Larsen & Thorsten Schulten
Paper præsenteret ved SI-konference, Københavns Universitet
December 2016

From living wage to living hours
Anna Ilsøe
Paper præsenteret ved The 8th Nordic Working Life Conference, Finland, Dansk
Sociologkongres, Aalborg, og The 11th ILERA European Regional Congress, Milano.
September 2016

I grænselandet mellem lov og overenskomst
Anna Ilsøe & Trine Pernille Larsen
Kronik på Altinget.dk
30. september 2016

From living wage to living hours - the Nordic version of the working poor
A
nna Ilsøe
Artikel i Labour & Industry:  A Journal of the Social and Economic Relations of Work
19. maj 2016

Arbejdsmarked. Historisk vækst i deltidsjobs
Anna Ilsøe
Artikel på politiken.dk
27. marts 2016

Se tidligere artikler, analyser og forskningsnotater