3. oktober 2023

Flexicurity på fremtidens arbejdsmarked - kontraktfleksibilitet og øget ulighed?

Flexicurity

Antallet af lønmodtagere, der arbejder på forskellige former for tidsbegrænsede kontrakter eller opgavebaseret med få eller ingen garanterede arbejdstimer er stigende, hvilket udfordrer den danske flexicurity model. I en ny artikel i Økonomi og Politik ser Trine P. Larsen og Anna Ilsøe nærmere på fremtiden for det danske flexicurity system.

Flexicurity
Den traditionelle hyre/fyre-fleksibilitet bliver i stigende grad suppleret eller ligefrem erstattet af nye fleksibilitetsformer, hvor arbejdet fragmenteres i korte kontrakter, projektansættelser eller er opgavebaseret, hvilket udfordrer flexicurity systemet. Foto Colorbox

Det danske arbejdsmarked har vist sig succesfuldt på en række områder med lav arbejdsløshed, voksende beskæftigelse og høj jobmobilitet. Dette skyldes ikke mindst den såkaldt danske flexicuritymodel. Imidlertid udvikler fleksibiliteten på arbejdsmarkedet sig, og der er meget der tyder på, at hyre/fyre-fleksibiliteten ikke får samme dominerende position på fremtidens arbejdsmarked. Siden årtusindeskiftet har der i Danmark været en stigende brug af atypisk beskæftigelse.

I artiklen undersøger Trine P. Larsen og Anna Ilsøe, hvordan kontrakt-fleksibiliteten, dvs. atypisk beskæftigelse i henhold til de tre parametre: beskæftigelsesstatus, kontraktens varighed og timetal, har udviklet sig i Danmark, og hvilke konsekvenser det har for beskæftigedes adgang til flexicuritymodellen. Analytisk tager forfatterne afsæt i flexicurity- og segmenteringslitteraturen og trækker på data fra Arbejdskraftundersøgelsen samt en ny survey med svar fra 3.120 atypisk beskæftigede på kanten af arbejdsmarkedet. Afslutningsvis diskuteres, om flexicuritymodellen kan tilpasses den voksende kontraktfleksibilitet på fremtidens arbejdsmarked.

Læs hele artiklen 'Flexicurity på fremtidens arbejdsmarked - kontraktfleksibilitet og øget ulighed?' af Trine P. Larsen og Anna Ilsøe, publiceret i Økonomi & Politik, nr. 3, 2023, side 61.

Emner