23. august 2021

Ansatte med få ugentlige arbejdstimer oplever dårligere arbejdsmiljø og helbred end fuldtidsansatte

Ny undersøgelse viser, at ansatte på marginal deltid rapporterer om generelt dårligere helbred og arbejdsmiljø end ansatte på fuld tid

Undersøgelsen havde til formål at evaluere arbejdsmiljø, jobusikkerhed og helbred for ansatte på marginal deltid (8,0-14,9 timer/uge) sammenlignet med fuldtidsansatte (32,0-40,0 timer/uge).

Studiepopulationen omfattede beskæftigede i undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (AH) i 2012, 2014 eller 2016 (n = 34.960). Undersøgelsesoplysninger fra AH om arbejdsmiljø og helbred blev koblet med registerbaserede oplysninger om arbejdstid 3 måneder før undersøgelsen hentet fra Arbejdsmarkedsregnskabet. Data blev analyseret ved hjælp af logistisk regression.

Undersøgelsen viser, at ansatte med marginal deltid rapporterer et dårligere psykosocialt arbejdsmiljø, mere usikkerhed i arbejdet og dårligere helbred end fuldtidsansatte. Forskellene kan ikke forklares ved alder, køn, socio-økonomisk status eller behandlingskrævende sygdom. Resultaterne tyder på, at ansatte på marginal deltid er en gruppe af arbejdstagere, hvor udfordringer med arbejdsmiljø og helbred er særligt hyppige. Det er nødvendigt med yderligere undersøgelser for at bestemme retningen for sammenhængen mellem marginalt deltidsarbejde og arbejdsmiljø og helbred.

Helena Breth Nielsen, Laura Stonor Gregersen, Emma Steffensen Bach, Johnny Dyreborg, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Kathrine Pape, Jacob Pedersen, Anne Helene Garde (2021): A comparison of work environment, job insecurity, and health between marginal part-time workers and full-time workers in Denmark using pooled register data, Journal of Occupational Health, 63 (1):e12251.

Undersøgelsen er finansieret af Velliv Foreningen.

Emner