20. marts 2017

Det prekære arbejdsmarked

"Det prekære arbejdsliv" er titlen på dette temanummer af Tidsskift for Arbejdsliv, der er redigeret af FAOS-forsker Trine P. Larsen.
Publikationen samler en række bidrag, der på forskellig vis beskæftiger sig med begrebet prekarisering set i forhold til den seneste udvikling på det danske arbejdsmarked.
Prekarisering er langt fra et entydigt begreb, og blandt forskere, politikere og arbejdsmarkedets parter er der uenighed om, hvad, hvem og hvor der reelt er tale om prekære arbejdsforhold.
Set i et komparativt perspektiv er andelen af prekære lønmodtagere i Danmark relativt lav, når andelen af f.eks. løstansatte og 'working poor' - defineret som lønmodtagere med en indkomst på under 60 procent af medianindkomsten efter sociale ydelser - sammenlignes på tværs af europæiske landegrænser. Således blev fem procent af den danske arbejdsstyrke betragtet som 'working poor' i 2015 sammenlignet med EU-gennemsnittet på ti procent.
De seneste danske analyser viser dog også, at der er store sektorforskelle på det danske arbejdsmarked, når det kommer til forskellige former for løse ansættelser. Indenfor f.eks. handel, rengøring, hotel og restauration er andelen af deltidsansættelser vokset markant siden 2008, hvoraf en større gruppe har ansættelseskontrakter på under 15 ugentlige arbejdstimer.

Indholdfortegnelse
Tidsskrift for Arbejdsliv Nr. 1, 2017
Tema: Det prekære arbejdsliv

Stine Rasmussen Trine P. Larsen & Pernille Tanggaard Andersen
Det prekære arbejdsliv – en indledning

Michael Hviid Jacobsen & Anders Petersen
Fagre nye arbejdsliv?

Mette Lykke Nielsen, Anne Görlich, Regine Grytnes & Johnny Dyreborg
Uden sikkerhedsnet. Prekarisering blandt unge på kanten af arbejdslivet

Stine Rasmussen & Per Kongshøj Madsen
Platformsøkonomien og prekariatet

Peter Simonsen
Prekarisering og prekært arbejdsliv i Helle Helles roman, Ned til hundene (2008)

Udenfor tema
Maja Sasser & Ole H. Sørensen
Kerneopgaven på dagsordenen
– konstruktive eller vildfarne dialoger

Kronik
Helge Hvid
Deleøkonomiarkedet
– prekær eller alternativ

Læs mere og køb tidskriftet her