9. maj 2018

Løn og arbejdsvilkår for atypisk ansatte - og overenskomsters betydning

Artiklen belyser kollektive forhandlinger og andre partsinitiativers betydning for atypisk beskæftigelse indenfor tre sektorer – rengøring, bygge-og anlægssektoren og hospitaler – i Danmark. Artiklen beskriver et mønster, hvor rengøringsbranchen har den højeste forekomst af usikre og i visse tilfælde prekære ansættelser, selvom arbejdsmarkedets parter her har udviklet en lang række tiltag med henblik på at imødegå netop sådanne udfordringer. Situationen er anderledes indenfor hospitalssektoren, hvor usikre og prekære ansættelser er mindst udbredt, og hvor initiativer fra arbejdsmarkedets parter i forhold til atypisk beskæftigelse er betydeligt færre end i rengøring og  bygge- og anlægssektoren. Funktionærlovens dækning og styrkeforholdet mellem arbejdsmarkedets parter – organisationsgraden og overenskomstdækningen – synes at bidrage til forklaring af sektorforskellene. Det understøttes yderligere af, at usikre og prekære ansættelser er mere udbredt i de dele af sektorerne, som er uden overenskomstdækning.

Læs hele artiklen af Trine Pernille Larsen og Mikkel Mailand i Industrial Relations Journal: Lifting wages and conditions of atypical employees in Denmark—the role of social partners and sectoral social dialogue (kræver log-in)