Tidligere artikler, analyser og forskningsnotater om atypiske ansatte

Lifting the floor rights of atypical workers – The role of social partners and sectoral bargaining
Trine Pernille Larsen & Mikkel Mailand
Paper til SASE 27th Annual Conference, UK, London
Juli 2015

De rettigheder man ikke taler om
Trine Pernille Larsen
Blogindlæg på Ugebreveta4.dk, 7. maj 2015

Forskningsnotat nr. 146: Dagpengereformer og flexicurity i forandring
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
April 2015

Forskningsnotat nr. 141: Bargaining for Social Rights in Sectors (BARSORIS) – National Report Denmark
Trine Pernille Larsen & Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
November 2014

Dealing with Alternatively Organized Workers: Recruitment and Retention Strategies among Danish Shop Stewards
Anna Ilsøe
Artikel i Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 3, nr. 4, november 2013

Signs of segmentation? - A flexicurity perspective on decentralized collective bargaining in Denmark
Anna Ilsøe
Artikel i Economic and Industrial Democracy, vol. 33, nr. 2, maj 2012

Den danske model og dens insidere og outsidere
Trine Pernille Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 15-48

Forskningsnotat nr. 121: Trade unions and precarious work - Danish country report to the BARSORI-project
Mikkel Mailand & Trine Pernille Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2011

Fra dobbeltmedlemskab til dobbelt fravalg: Den voksende outsidergruppe i den danske model 
Christian Lyhne Ibsen, Jørgen Steen Madsen & Jesper Due
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 49-82

Vikarer inden for og uden for den danske model
Søren Kaj Andersen & Rasmus Karkov
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 155-174

Tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte - outsidere med rettigheder
Trine Pernille Larsen & Steen E. Navrbjerg
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 175-198

At være eller ikke være. Kunstnerens placering på det danske arbejdsmarked
Carsten Jørgensen & Maria Da Paz Campos Lima
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 199-220

Insidere og outsidere - en udfordring for den danske model?
Trine Pernille Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 221-246

Forskningsnotat nr. 114: Dagpengesystemet og flexicurity-modellen
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2010

Tidsbegrænset ansatte - stadig outsidere på det danske arbejdsmarked 
Trine Pernille Larsen 
Tidsskrift for arbejdsliv 2/2009, årgang 11

Forskningsnotat nr. 97: EU's direktiv om tidsbegrænset ansættelse - effekter i den kommunale sektor. Undersøgelse gennemført for KL og KTO
Trine Pernille Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2008

Vikarer mellem fleksibilitet og sikkerhed 
Søren Kaj Andersen 
Temanummer af Tidskrift for Arbejdsliv om Flexicurity, november 2007

Decentralisering i et flexicurity perspektiv: På vej mod et opdelt arbejdsmarked?
Anna Ilsøe 
Tidsskrift for Arbejdsliv Vol. 9, Nr. 4, 2007, s. 45-62.