7. maj 2012

Signs of segmentation? A flexicurity perspective on decentralized collective bargaining in Denmark

Artikel af Anna Ilsøe

Artiklen undersøger, hvordan decentrale forhandlinger bidrager til udviklingen af flexicurity for forskellige medarbejdergrupper på det danske arbejdsmarked. Med baggrund i casestudier af forhandling af fleksibel arbejdstid på fem virksomheder i industrien argumenteres der for, at decentraliseringen har muliggjort nye balancer mellem fleksibilitet og sikkerhed for mange medarbejdere, men ikke for alle. På den ene side åbner udviklingen op for en øget effektivitet og en større medarbejdertilfredshed, som rækker ud over de lokale forhandlinger. På den anden side har virksomhederne vanskeligere ved at rumme de medarbejdergrupper, der ikke kan tilbyde en høj grad af fleksibilitet, og de er derfor i større grad henvist til ufrivillige jobskift. Set fra et flexicurity-perspektiv kan det betyde en opdeling af den danske arbejdsstyrke med hensyn til ‘bløde' og ‘hårde' former for flexicurity, som kan have afgørende betydning for fremtidens arbejdsmarked.

Artikel i Economic and Industrial Democracy, vol. 33, nr. 2, maj 2012.