Temaside om flexicurity

Flexicurity. Foto: Colourbox

Gennem en årrække har internationale organisationer og en del regeringer rettet deres opmærksomhed mod det danske flexicurity-system for at forklare kombinationen af et højt præstationsniveau på arbejdsmarkedet, et højt skatteniveau, lav ulighed og indflydelsesrige fagforeninger. Flexicurity har således også været et af omdrejningspunkterne for FAOS' forskning. I de senere år er et nyt begreb kommet i fokus, nemlig mobication (mobility + education). Denne temaside indeholder en liste med FAOS' publikationer om såvel flexicurity som mobication. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

Flexicurity på fremtidens arbejdsmarked - kontraktfleksibilitet og øget ulighed?
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Publiceret i Økonomi & Politik, nr. 3, 2023
Oktober 2023

Flexicurity and the future of work: Lessons from Denmark
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Bogkapitel i ‘The Economy 2030 Inquiry’ udgivet af The Resolution Foundation. London, UK
Juni 2023

The European flexicurity concept and the Dutch and Danish flexicurity models: How have they managed the Great Recession?
Sonja Bekker og Mikkel Mailand
Artikel i Social Policy & Administration
September 2018

Dagpengereformer og flexicurity i forandring
Mikkel Mailand
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
April 2015

The Labor Market Regimes of Denmark and Norway - A Parting of the Ways?

Paul Gooderham (NHH), Steen E. Navrbjerg (FAOS), Karen M. Olsen (NHH) og Christina Roe Steen (NHH)
Paper til ILERA European Congress 2013, Amsterdam, Holland
Juni 2013

After Flexicurity – Mobility and Education as the New Axis in European Employment Policies?
Søren Kaj Andersen (FAOS), Nikolaj Lubanski (Professionshøjskolen Metropol) og Ove K. Pedersen (CBS)
Paper til ILERA World Congress 2012, Philadelphia, USA
Juli 2012

Signs of segmentation? A flexicurity perspective on decentralized collective bargaining in Denmark
Anna Ilsøe
Artikel i Economic and Industrial Democracy, vol. 33, nr. 2
Maj 2012

Fra flexicurity til mobication - nye udfordringer for det danske samfund
Søren Kaj Andersen (FAOS), Nikolaj Lubanski (Professionshøjskolen Metropol) og Ove Kaj Pedersen (CBS)
Artikel i Personalechefen nr. 1
2012

European Welfare Modelling and Work-life Balance Policies - Neglecting Working Carers other than Parents
Trine P. Larsen (FAOS) og Serkawt Khola (Salahaddin University, Kurdistan, Irak)
Paper til The International Scientific Conference of Salahaddin University, Erbil
Oktober 2011

Strained compromises? Danish flexicurity during crisis
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 1, nr. 1
August 2011

Se tidligere publikationer