30. juni 2023

Flexicurity og fremtidens arbejdsmarked

Ny analyse

Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen analyserer i et nyt bogkapitel, hvordan den berømte danske flexicuritymodel kan tilpasses fremtidens arbejdsmarked, hvor hyre-fyre fleksibilitet i stigende grad suppleres af kontraktfleksibilitet.

Flexicurity
Øget brug af fleksible kontrakter udfordrer den traditionelle danske flexicuritymodel. Foto: Colorbox

Det danske arbejdsmarked er kendt for lav arbejdsløshed, høj beskæftigelse og høj jobmobilitet. Denne succes tilskrives ofte den danske flexicuritymodel, der kombinerer liberale hyre-fyre regler, et veludbygget dagpengesystem og støtte til aktivering og efteruddannelse. Kombinationen af disse forskellige elementer har skabt international interesse for flexicuritymodellen, herunder i hvor høj grad den kan tilpasses og indføres i andre lande.

I løbet af de seneste årtier er hyre-fyre fleksibiliteten dog blevet suppleret af en stigende brug af kontraktfleksibilitet på det danske arbejdsmarked. Hermed menes beskæftigelse, som afviger fra faste fuldtidsstillinger på en eller flere af følgende dimensioner: 1. Beskæftigelsesstatus (lønmodtager vs. selvstændig/honorarmodtager), 2.Kontraktlængde (tidsubegrænset vs. tidsbegrænset kontrakt) og 3. Kontrakttimer (antal garanterede ugentlige arbejdstimer). Eksempelvis er antallet af jobs på marginal deltid – under 15 arbejdstimer om ugen – fordoblet siden år 2000. Digitalt platformsarbejde samt andre former for selvstændig virksomhed er også blevet mere udbredt på det danske arbejdsmarked.

I kapitlet argumenteres for, at den stigende brug af kontraktfleksibilitet udgør en udfordring for den traditionelle danske flexicuritymodel, men at der er tegn på, at modellen tilpasses udviklingen igennem forskellige tiltag. Til slut diskuteres hvorvidt andre lande, herunder Storbritannien, kan lære af de danske erfaringer, når de skal sikre en balance mellem fleksibilitet og sikkerhed på et arbejdsmarked præget af demografiske og teknologiske forandringer samt klimakrise. 

Læs hele kapitlet ‘Flexicurity and the future of work: Lessons from Denmark’ af Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen. Bogkapitlet indgår i ‘The Economy 2030 Inquiry’ udgivet af The Resolution Foundation. London, UK, 2023.

Emner