18. december 2014

Bargaining for Social Rights in Sectors (BARSORIS) – National Report Denmark

Forskningsnotat af Trine P. Larsen og Mikkel Mailand

Atypiske ansættelser– også kendt som fleksible ansættelsesformer – og de danske arbejdsmarkeds parters strategier og perspektiver i forhold hertil, er temaet for denne rapport. I rapporten defineres gruppen af atypiske ansatte som bureauvikarer, tidsbegrænset ansatte, deltidsansatte med mindre end 15 ugentlige arbejdstimer og selvstændige uden ansatte samt flexjobbere. Rapporten viser indledningsvis, at udviklingen i brugen af disse ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked har varieret i løbet af de sidste 15 år, men at der samlet set ikke spores hverken en entydig stigning eller et fald.

Hovedparten af rapporten fokuserer på fire sektorer/brancher: Hospitalssektoren, vikarbranchen, bygge- og anlægssektoren, og rengøringsbranchen.  En af rapportens hovedkonklusioner er, at de problemer atypiske ansatte står overfor mht. løn, arbejdsforhold, ansættelsesvilkår og adgang til sociale goder, varierer brancherne imellem. De færreste af disse problemer findes på hospitalerne, mens de fleste findes i rengøringsbranchen. En anden af rapportens hovedkonklusioner er, at såfremt fokus flyttes fra sektorer til ansættelsestyper, så er de selvstændige uden ansatte sammen med arbejdsmigranter fra Østeuropa blandt de lønmodtagere, der står overfor de største problemer. For det tredje konkluderes det, at arbejdsmarkedets parters indsatser for at forbedre vilkårene for de atypisk ansatte har mange facetter, men at udvidelse af overenskomstdækningen til at omfatte nye medarbejdergrupper og nye virksomheder har spillet en særlig stor rolle. En naturlig barriere for tiltagene er arbejdsgiverforeningernes og de faglige organisationers forskellige perspektiver og interesser. De fleste indsatser er, ikke overraskende, initieret og drevet af de faglige organisationer. Mht. variation tegner der sig kun til en vis grad et billede, hvor sektorer og ansættelsestyper med de største udfordringer også er dem, hvor de fleste af arbejdsmarkedets parters tiltag har fundet sted. Det kan konstateres, at der er særligt mange tiltag i forhold til arbejdsmigranter fra Østeuropa indenfor bygge-og anlægssektoren.  

Endelig gøres der i rapporten opmærksom på, at atypiske ansættelsesvilkår ikke nødvendigvis er lig med problematiske løn og arbejdsforhold, og at faste fuldtidsansættelser heller ikke nødvendigvis garanterer fraværet af sådanne problemer. 

Rapporten udgør det danske bidrag til et EU-finansieret forskningsprojekt ledet af AIAS, Amsterdam Universitet, hvor i alt syv  europæiske forskningsmiljøer har deltaget. 

Læs forskningsnotatet (pdf)

Læs projektets hovedrapport på engelsk og/eller download de enkelte lande-rapporter på Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies' (AIAS) hjemmeside her.

Se BARSOSIS-projektets hjemmeside her