7. december 2020

Coronakrisen på kanten af arbejdsmarkedet

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen har bidraget med et kapitel til bogen ’Det epidemiske samfund’, som ser nærmere på de samfundsmæssige konsekvenser af Covid-19 epidemien. De konstaterer bl.a., at det under en krise er vanskeligere at hjælpe de mest udsatte blandt atypisk beskæftigede end ordinært ansatte.

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen præsenterer i kapitlet ’Coronakrisen på kanten af arbejdsmarkedet’ resultater fra forskningsprojektet ’Atypiske ansatte i atypiske tider’, som blev bevilget af det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet i april 2020. Projektet formål var at undersøge, hvordan forskellige grupper af atypisk beskæftigede oplevede Corona-krisen og regeringens hjælpepakker. Den danske regering udformede en serie af hjælpepakker under Corona-krisen – også målrettet de atypisk beskæftigede – og de tilpassede løbende pakkerne i takt med tilbagemeldinger fra modtagergrupperne. Det er et nybrud i dansk politik, og det gav en unik forskningsmæssig mulighed for at studere effekten af forskellige tiltag. Dette kan være vigtig viden i forhold til udformning af sikkerhedsnet for de atypiske både i og uden for krisetider.

Manglende data på atypisk ansatte

De første forskningsresultater peger på, at det er sværere at hjælpe de mest udsatte blandt de atypisk beskæftigede end dem med en fast fuldtidsansættelse. Spørgsmålet er, om der har været barrierer for, at de søgte hjælp, da vi ved, at en stadig voksende gruppe ernærer sig som småbeskæftigede eller kombinerer flere beskæftigelsesformer. En anden vigtig læring er, at vi mangler gode tal på flere af de grupper, som er småbeskæftigede på kanten af arbejdsmarkedet. Samlet set tyder det på, at der er et mørketal, når det gælder atypisk beskæftigelse. Det kalder på metodeudvikling – navnlig i forskningen – i forhold til at justere og tilpasse eksisterende surveys og datakilder samt udforme og inddrage nye former for data vedrørende atypisk beskæftigelse.

Læs mere om bogen ’Det epidemiske samfund’ redigeret af Ole B. Jensen, professor på Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet, og Nikolaj Schultz, ph.d.-stipendiat i sociologi på Københavns Universitet.

En række forskere har bidraget til bogen, herunder lektor Anna Ilsøe og lektor Trine P. Larsen fra FAOS.

Emner