16. november 2020

Håndbog for mellemledere

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS har bidraget til en ny håndbog for mellemledere, hvor de i et kapitel om fremtidens arbejdsmarked beskriver nogle af de nye typer udfordringer, som mellemledere står overfor på arbejdspladsen i takt med, at traditionelle stillinger erstattes af vikarer, freelancere, eksterne konsulenter og platformsarbejdere.

I kapitlet ’Mellemlederen og fremtidens arbejdsmarked’ beskriver Anna Ilsøe og Trine P. Larsen, hvordan traditionelle jobs bliver erstattet med freelanceopgaver og projekter, outsources til private leverandører eller udbydes via online digitale platforme som Upwork og Worksome. I nogle tilfælde kan det være bestemte arbejdsfunktioner som rengøring, vedligehold eller kantinedrift, der outsources til en eller flere private underleverandører, mens det i andre tilfælde kan være en freelancer, en ekstern konsulent eller et privat firma, der hyres ind. For mellemlederen rummer det vigtige overvejelser om, hvorvidt en given stilling eller opgaveløsning kræver en tæt tilknytning til arbejdspladsen i form af en fast ansættelse, eller om det er mere hensigtsmæssigt at outsource opgaver til en privat underleverandør eller hyre en ekstern konsulent, projektansat eller vikar, når der er behov for ekstra arbejdskraft.

Forfatterne kommer ind på, hvordan den øgede fleksibilitet risikerer at skabe A- og B-hold på arbejdspladsen og hvilke udfordringer dette skaber for mellemledere. Ligesom de beskriver de brancher, hvor udviklingen går hurtigst og hvor atypiske ansættelser er mest udbredte. Kapitlet kommer ligeledes med praktiske eksempler og dilemmaer, som mellemledere kan bruge som inspiration.

Læs mere og køb bogen ’Håndbog for mellemledere’ på Djøfs Forlag.

Emner