4. juni 2018

Arbejdsklausulers rolle i offentlige udbud

Artiklen undersøger arbejdsklausulers betydning for at imødegå udfordringer som fx prekært arbejde i offentlige udbud. Analysen bygger på en tværnational komparativ undersøgelse af kommuners ’best practice’ eksempler ift. socialt ansvarlige indkøb i Danmark, Tyskland og England. Artiklen giver ny indsigt i forhandlingerne og resultaterne af arbejdsklausuler på tværs af forskellige faser af politikdannelsesprocessen, herunder implementering og monitorering. Analysen understreger betydningen af ​​pragmatiske alliancer mellem progressive lokale politikere, fagforeninger og arbejdsgivere, hvis socialt ansvarlige indkøb skal blive til mere end gode intentioner, ligesom nationale og sektorspecifikke arbejdsmarkedsmodeller også har betydning for forhandlingsresultaterne. Arbejdsklausuler kan kompensere for svag arbejdsmarkedsregulering ved at fastsætte højere standarder for outsourcede arbejdstagere, mens de spiller en komplementær rolle på de gennemregulerede arbejdsmarkeder ved at udjævne lønninger og arbejdsvilkår i henhold til gældende kollektivt overenskomster og aftaler.

Artikel i Work, Employment and Society af Karen Jaehrling, University of Duisburg-Essen, Mathew Johnson, University of Manchester, Trine P. Larsen, FAOS/University of Copenhagen, Bjarke Refslund, Aalborg University, Damian Grimshaw, International Labour Organisation.

Læs hele artiklen 'Tackling Precarious Work in Public Supply Chains: A Comparison of Local Government Procurement Policies in Denmark,
Germany and the UK' (login påkrævet)