1. november 2019

Gode intentioner møder hårde realiteter i rengøringsbranchen

I en ny artikel i det videnskabelige tidsskrift Economic and Industrial Democracy sammenligner Trine P. Larsen og Mikkel Mailand fra FAOS sammen med Thorsten Schulten fra WSI vilkårene inden for industriel rengøring i Danmark og Tyskland. På trods af en række initiativer fra arbejdsmarkedets parter, der gennem regulering forsøger at modvirke usikre arbejdsvilkår for rengøringsarbejdere, så bidrager den stadigt mere intense konkurrence inden for rengøringsbranchen til øget segmentering, hvor nogle medarbejdere ender i stillinger med meget usikre vilkår, mens andre bliver hjulpet af parternes reguleringsinitiativer. Artiklen undersøger, hvordan og i hvilket omfang vilkårene for beskæftigede i rengøringsbranchen varierer på grund af forskellige reguleringsordninger, og hvorfor arbejdsmarkedets parter ikke har haft større succes med deres forsøg på at forbedre løn, arbejdsvilkår og sociale ydelser indenfor branchen.

Læs hele artiklen 'Good intentions meet harsh realities: Social dialogue and precarious work in industrial cleaning' i Economic and Industrial Democracy. (kræver login)