15. august 2022

Karriereveje for deltidsansatte

Ny artikel

Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen har bidraget til en artikel, der undersøger sammenhængen mellem marginal deltid og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Svaret ser ud til at afhænge af alder

Foto: Colourbox

Hvordan udvikler arbejdslivet sig for ansatte på marginal deltid - ansatte med mindre end 15 timers arbejde om ugen? Dette spørgsmål har Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen udforsket sammen med forskningskollegaer fra NFA. I en ny artikel har de anvendt danske registerdata til at identificere populationen af ansatte på marginal deltid i Danmark og derefter fulgt dem i en 5-årig periode. Fokus i undersøgelsen har været at undersøge de ansattes tilknytning til arbejdsmarkedet de efterfølgende år.

Analysen viser, at en marginalt deltidsbeskæftiget har færre dage i arbejde, hvor de ikke samtidig modtager en form for understøttelse, fx SU, barsel, syge- eller arbejdsløshedsdagpenge, sammenlignet med en fuldtidsbeskæftiget over en femårig periode. Ligeledes finder vi, at en marginalt deltidsbeskæftiget har flere dage som studerende end en fuldtidsbeskæftiget. Derudover ses for marginalt deltidsbeskæftigede over 24 år, at de har flere dage med langtidssygefravær og flere dage med arbejdsløshed, sammenlignet med en fultidsansat med samme køn og alder. Den efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet ser derfor ud til at være svagere for 25+ årige på marginal deltid end for unge under 25 år på marginal deltid. Studiet påviser dog ikke, hvad der ligger til grund for forskellen. Dette spørgsmål kan med fordel udforskes i videre undersøgelser.

Læs hele artiklen 'Labor Market Affiliation of Marginal Part-Time Workers in Denmark—A Longitudinal Study' af Helena Breth Nielsen, Kathrine Pape, Laura Stonor Gregersen, Jonas Kirchheiner-Rasmussen, Johnny Dyreborg, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Jacob Pedersen og Anne Helene Garde, publiceret i International Journal of Environmental Research and Public Health.

Emner