28. marts 2023

Hvordan tackler fagforeninger usikre ansættelsesformer

Ny artikel

I en ny artikel undersøger Trine P. Larsen og Bjarke Refslund m.fl., hvordan fagforeninger lokalt på arbejdspladser tackler usikre ansættelsesformer i henholdsvis Danmark, Tyskland og Storbritannien.

Foto: Colourbox
Der er behov for, at fagforeninger udvikler deres palet af strategier og ressourcer, så den også favner arbejdstagere i usikre ansættelser.

Med tre illustrative casestudier fra Danmark, Tyskland og Storbritannien analyserer Trine P. Larsen og Bjarke Refslund m.fl. fagforeningers evne til at håndtere usikre ansættelsesformer på lokale industriarbejdspladser. Artiklen trækker på magtressourceteori og undersøger, hvornår og under hvilke forhold fagforeninger og tillidsvalgte vælger at trække på forskellige tilgængelige midler for at forbedre vilkårene for arbejdstagere i usikre ansættelser. Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, muligheder for lokalforhandling, fagretlige sager og kampagner på sociale medier. Artiklen kaster også lys på samspillet mellem de forskellige ressourcer fagforeninger og tillidsvalgte har til rådighed og deres muligheder for at løfte løst ansattes arbejdsvilkår. Artiklen diskuterer og konkluderer, at der er behov for, at fagforeningerne udvikler deres palet af strategier og ressourcer, der blandt andet indebærer en nytænkning af traditionelle fagforeningsaktiviteter, så den også favner arbejdstagere i usikre ansættelser.

Læs hele artiklen ’Unions and precarious work: How power resources shape diverse strategies and outcomes’ af Arjan Keizer, Mat Johnson, Trine P. Larsen og Bjarke Refslund. Publiceret i European Journal of Industrial Relations.

Emner