7. oktober 2020

Coronakrisen har afdækket blinde pletter i nordiske arbejdsmarkedsdata

Lektor Anna Ilsøe og lektor Trine P. Larsen har publiceret en artikel i Acta Sociologica med titlen ‘The coronavirus crisis reveals blind spots in Nordic labour market data – A sociological perspective’.

De nordiske lande er verdensberømte for deres unikke registerdata som blandt andet indeholder en række arbejdsmarkedsdata, der danner grundlag for forskning og politikudvikling i Norden. Studier af den danske regerings hjælpepakker og deres effekter under coronakrisen peger imidlertid på, at visse dele af arbejdsmarkedsregistrene har blinde pletter når det kommer til de mest sårbare grupper på arbejdsmarkedet. Der er eksempelvis tegn på, at vi underestimerer dybden og bredden i atypisk arbejde. Vi argumenterer i denne artikel for, at vi kan lære meget af coronakrisen, når det gælder fremtidig arbejdsmarkedsforskning, og at krisen peger på et behov for metodeudvikling, når det gælder indsamling af arbejdsmarkedsdata.

Læs hele artiklen The coronavirus crisis reveals blind spots in Nordic labour market data – A sociological perspective, af Anna Ilsøe og Trine P. Larsen.

Emner