10. juni 2016

Når gode intentioner møder den hårde virkelighed: Atypiske ansættelser og arbejdsmarkedets parters tiltag indenfor rengøringsbranchen

Af Mikkel Mailand, Trine P. Larsen & Thorsten Schulten

Tidsbegrænsede kontrakter, vikarjobs, selvstændige uden ansatte og marginal deltid  er ansættelsesformer som bliver stadig mere udbredt indenfor rengøringssektoren i en række europæiske lande, selvom der er markante landeforskelle. I takt med denne udvikling har arbejdsmarkedets parter iværksat en række fælles tiltag indenfor rammerne af de nationale kollektive aftalesystemer på såvel sektor som virksomhedsniveau, for at imødekomme de udfordringer som følger i kølvandet på de ændrede ansættelsesforhold indenfor rengøringsbranchen.

Artiklen undersøger det  paradoks som synes at eksistere mellem arbejdsmarkedets parters gode intensioner på sektorniveau og de daglige udfordringer som rengøringsassistenter møder i mange europæiske lande.  Fokus er på at belyse hvordan og i hvilken grad hverdagens løn og arbejdsvilkår for rengøringsassistenter adskiller sigt fra den gældende regulering, og i den sammenhæng undersøges det, hvorfor de centrale parters fælles tiltag  kun i begrænset omfang har medført forbedringer af løn, arbejdsvilkår og sociale goder indenfor rengøringssektoren i udvalgte europæiske lande.  I artiklen trækkes der på kollektive aftaler, lovgivning, politiske dokumenter, anden håndsmateriale og interviews med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer som repræsenterer rengøringssektoren i bl.a.  Danmark, pg Tyskland, der blev udført i 2014 som del af det EU finansierede projekt Bargaining for Social RIghts at Sectoral level (Keune og Ramos Martín 2015).

Artiklen er opbygget således, at vi der først udvikles en analyseramme på baggrund af en gennemgang af den relevante litteratur indenfor området. Dernæst beskrives kort hovedtrækkende ved aftalesystemet og brugen af atypiske ansættelser i de udvalgte lande, hvorefter vi belyser de centrale parters fælles tiltag og deres betydning for rengøringsassistenters løn og arbejdsvilkår i bl.a. Danmark og Tyskland .  Afslutningsvis diskuteres resultaterne,  herunder om der indenfor de enkelte landes aftalesystemer kan identificeres  institutioner eller regulering der er særligt velegnede – eller uegnede- til at håndtere de udfordringer, som præger rengøringsbranchen.