FAOS Rapporter (forskningsnotater)

Nr. 199: OK24: Politik og overenskomster i tæt samspil
Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2023

Nr. 198: OK23: Stort resultat i stedet for storkonflikt
Søren Kaj Andersen, Nana Wesley Hansen og Christian Lyhne Ibsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2023

Nr. 197: Social dialogue in welfare services (Sowell). Case study report Denmark
Nana Wesley Hansen, Mikkel Mailand og Frida Lilli Schlanbusch Nørkjær
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2022

Nr. 196: Social dialogue in welfare services (Sowell) - Denmark. Work Package 1–2 report on Long Term Care and Early Childhood Education and Care
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2022

Nr. 195: Business and Welfare – Companies' preferences and their collective action in the European Union (BAWEU) – Country report Denmark
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2022

Nr. 194: Forligsmuligheder under høj inflation - analyse af optakten til OK23
Søren Kaj Andersen, Nana Wesley Hansen og Christian Lyhne Ibsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2022

Nr. 193: Metode og dataovervejelser- Delrapport IV i projektet atypisk beskæftigede og
fagbevægelsen

Trine P. Larsen, Anna Ilsøe, Jonas Hulgaard Kristiansen & Henriette Krøll Tell
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Nr. 192: Atypisk beskæftigede og fagbevægelsen - organisering af nye grupper inden for 3F’s områder
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe & Jonas Hulgård Kristiansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Nr. 191: Atypisk beskæftigede inden for industrien, byggesektoren og det grønne område - organisering af nye grupper på arbejdsmarkedet
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe & Henriette Krøll Tell
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Nr. 190: Atypisk beskæftigede og servicefagene - organisering af nye grupper inden for privat service, transport og offentlige sektor
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe & Henriette Krøll Tell
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2022

Nr. 189: EU og den danske fagbevægelse 
Mikkel Mailand, Trine P. Larsen og Jens Arnholtz 
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2022

Nr. 188: Forhandling og Facebook
Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Maj 2022

Nr. 187: The digital transformation of financial services markets and industrial relations
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
April 2022

Nr. 186: Innovative union services and non-standard workers in Denmark - National report in the Breakback project
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe and Emma S. Bach
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Januar 2022

Nr. 185: Overenskomstfornyelsen 2021 - Pandemi, økonomisk usikkerhed og ligelønskamp
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2021

Nr. 184: Lønmodtageres faglige organisering 2000-2018
Jens Arnholtz og Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Februar 2021

Nr. 183: Økonomisk usikkerhed og forsigtige tilnærmelser
 - forventninger til OK21
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2020

Nr. 182: EU og arbejdsmarkedet 2017-20
Jens Arnholtz, Trine P. Larsen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2020

Nr. 181: The Pork Value Chain in Denmark - Structure and Industrial Relations
Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Marts 2019

Nr. 180: FH og Den danske model
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2020

Nr. 179: Lønsystemer i den offentlige og den private sektor
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2020

Nr. 178: Forligsinstitution og koordinering af aftaleforhandlingerne
Nana Wesley Hansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2020

Nr. 177: OK20: Livsfaseoverenskomsten udfoldet, dumping uforløst og corona som joker
Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2020

Nr. 176: The Hilfr agreement - Negotiating the platform economy in Denmark
Anna Ilsøe
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Marts 2020

Nr. 175: Personal Household Service Quality project - Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services Sector
Mikkel Mailand and Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Januar 2020

Se FAOS Rapporter fra foregående år