FAOS Rapporter (forskningsnotater)

Nr. 184: Lønmodtageres faglige organisering 2000-2018
Jens Arnholtz og Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Februar 2021

Nr. 183: Økonomisk usikkerhed og forsigtige tilnærmelser
 - forventninger til OK21
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2020

Nr. 182: EU og arbejdsmarkedet 2017-20
Jens Arnholtz, Trine P. Larsen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2020

Nr. 181: The Pork Value Chain in Denmark - Structure and Industrial Relations
Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Marts 2019

Nr. 180: FH og Den danske model
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2020

Nr. 179: Lønsystemer i den offentlige og den private sektor
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2020

Nr. 178: Forligsinstitution og koordinering af aftaleforhandlingerne
Nana Wesley Hansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2020

Nr. 177: OK20: Livsfaseoverenskomsten udfoldet, dumping uforløst og corona som joker
Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2020

Nr. 176: The Hilfr agreement - Negotiating the platform economy in Denmark
Anna Ilsøe
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Marts 2020

Nr. 175: Personal Household Service Quality project - Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services Sector
Mikkel Mailand and Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Januar 2020

Nr. 174: Forligsmuligheder og knaster i gode tider - analyse af optakten til OK20
Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
December 2019

Nr. 173: EU’s indirekte lønregulering og dens betydning for aftalemodellerne i den europæiske jern- og metalindustri
Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2019 

Nr. 172: Trepart under og efter krisen
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
September 2019

Nr. 171: Regulering af arbejdstid i den europæiske jern- og metalindustri
Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2019 

Nr. 170: De finansielle rammer for arbejdsmarkedets parters virke
Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2019 

Nr. 169: Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri
Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2019 

Nr. 168: Central- og østeuropæiske arbejdsmigranters integration på det danske arbejdsmarked
Jonas Felbo-Kolding
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Februar 2019

Nr. 167: Expats and the firms they work in
Mette Foged, Nana W. Hansen og Natnael S. Nigatu
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Februar 2019

Nr. 166: Overenskomstfornyelsen 2018 - musketered, magtbalancer og modelforandringer
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Januar 2019

Se FAOS Rapporter fra foregående år