3. januar 2023

Arbejdsgivere og velfærdspolitikker

Rapport

I en ny rapport analyserer Mikkel Mailand danske virksomheders og arbejdsgiverorganisationers roller og præferencer ift. fire ’velfærdspolitiske’ områder – arbejdsløshed, (efter)uddannelse, pension og familie-arbejdsliv. Analysen indgår i et større europæisk forskningsprojekt, der dækker seks øvrige EU-lande.

FAOS var den danske partner i det komparative EU-projekt ‘Business and Welfare – Companies’ preferences and their collective action in the European Union’ (BAWEU). Projektet fokuserede på virksomheders og arbejdsgiverforeningers rolle i og anvendelse af fire velfærdspolitiske områder. Formålet med projektet var at få en bedre forståelse af dels, hvordan arbejdsgiveres velfærdspolitiske præferencer varierer mellem lande og sektorer, og hvordan de har udviklet sig over tid samt hvordan arbejdsgiverorganisationernes rolle i repræsentationen af virksomhedernes interesser har udviklet sig. Landene i fokus var Danmark, Holland, Italien, Slovakiet og Tyskland. I rapporten præsenteres de danske resultater med hensyn til 1) hvem de danske private arbejdsgivere er i forhold til erhvervsstruktur, beskæftigelse, styrkepositioner organisationer; 2) hvilke prioriteter de danske arbejdsgivere har på de fire politikområder; og 3) hvordan og igennem hvilke kanaler arbejdsgiverne arbejder for at opnå indflydelse.   

Læs hele den danske rapport ’Business and Welfare – Companies' preferences and their collective action in the European Union (BAWEU) – Country report Denmark’ af Mikkel Mailand.

Emner