29. marts 2019

Værdikæder i svinebranchen – dansk arbejdskraft under pres?

På danske slagterier har forandringer i værdikæden medført et tab af jobs. Foto: Colorbox

Hård konkurrence og krav om øget effektivitet ændrer fra år til år arbejdsvilkårene i svinebranchen og flytter jobs over landegrænser. Fagforeningerne i Danmark har været i stand til at sikre rimelige arbejdsvilkår og lønninger for ansatte i svineindustrien, men prisen har været et markant tab af jobs på danske slagterier. Det mest arbejdskraftintensive arbejde er således flyttet til tyske slagterier, hvor de ansatte arbejder under andre vilkår og til lavere lønninger. Det er blandt de foreløbige resultater af et europæisk forskningsprojekt af værdikæderne i svinebranchen i Europa, der bliver præsenteret i to nye faktaark.

Den danske svinebranche er udsat for konstant hård international konkurrence og er gennem årene blevet stadigt mere effektiv. I dag er den danske svinebranche blandt de mest effektive i Europa, både når det gælder avl og slagtning. En dansk so producerer i dag i gennemsnit over 30 smågrise om året, hvor en so kun producerede 19 pattegrise om året i 1985. I 2003 slagtede en dansk slagteriarbejder 1.950 svin i gennemsnit om året, hvilket var steget ti 2.800 svin om året i 2016.

I dag eksporteres flere og flere pattegrise til Tyskland, Polen og andre lande, hvor de fedes op og slagtes af slagteriarbejdere lokalt – til markant lavere lønninger.

Selv om den danske værdikæde således er under et konstant effektivitets pres og under international konkurrence, er det ikke gået ud over den faglige organisering i svineværdikæden. Faktisk er der betydelige fremgange i organiseringen inden for svinelandbruget fra 2008 til 2016. I 2016 var 25,3 procent medlem af en faglig organisation inden avl af smågrise, mens 22,6 procent er organiseret inden for avl af slagtesvin. Det er en fremgang fra omkring 17 procent inden for begge områder i 2008.  Inden for slagtning og forarbejdning er organisationsgraden 92,6 procent.

Inden for alle dele af værdikæden er andelen af ikke-danske arbejdere steget markant. Blandt de beskæftigede i avl af smågrise udgør de 35 procent, mens de i slagtning og forarbejdning udgør 30 procent. De ikke-danske arbejdere organiserer sig imidlertid i lige så høj grad som danske medarbejdere og er i den forstand godt integreret i den danske arbejdsmarkedsmodel.

Læs mere i de to faktaark Svinebranchens værdikæde – strukturelle forhold’ og Svinebranchens værdikæde – beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold’.

Læs projektets fulde rapport 'The Pork Value Chain in Denmark - Structure and Industrial Relations'

Læs projektets delrapporter om svinebranchens værdikæder i Danmark og Europa (på engelsk):

National Report – Denmark - Structural characteristics of the pork value chain

National Report – Denmark - Industrial Relations in the pork value chain

Case studies Denmark - Industrial Relations in the pork value chain

Læs mere om forskningsprojektet Meat Up Ffire, som belyser arbejdsmarkedsrelationer og værdikæder i svinebranchen i fem europæiske lande.