Analyse af arbejdsmarkedsrelationer i forskellige led i værdikæden i fem lande - MEAT-UP-FFIRE

Værdikæderne inden for slagteribranchen ændrer sig til stadighed. Det land, der det ene år står for en stor slagterikapacitet, kan det næste år være udkonkurreret af slagterier i et andet land. Omkostningsbevidstheden i branchen er stor, det samme er den internationale konkurrence og det sætter løn og arbejdsvilkår i branchen under pres.

 

MEAT-UP-FFIRE-projektet havde til formål at analysere industrielle relationer i svineindustrien. Projektet analyserede hele værdikæden inden for branchen, hierarkiet mellem virksomheder og lande og betydningen af arbejdsmarkedsforholdene i de enkelte lande for restrukturering af værdikæden. Det var såvel arbejdsmarkedsrelationerne som økonomiske og sociologiske aspekter, som blev belyst i de fem udvalgte lande i projektet: Italien, Belgien, Tyskland, Polen og Danmark.

Projektets praktiske mål var at belyse, om det er muligt at forbedre den sociale dialog mellem parterne i branchen eller på tværs af branchen, således at medarbejdernes indkomst og arbejdsvilkår forbedres på tværs af værdikæden.

Undersøgelsen forsøgte at identificere de særlige karakteristika ved reorganisering i de respektive virksomheder, sektorer og lande ved på den ene side at belyse, hvordan disse dynamikker påvirker markedsstrukturen, og på den anden side at belyse, hvordan de påvirker ansættelsesforhold og lønninger.

Desuden identificerede projektet anbefalinger med henblik på at styrke de kollektive forhandlinger i hele værdikæden.

 

 

Projektet er udarbejdet i samarbejde med University of Urbino ”Carlo Bo”, Italien (projektleder); University Of Erlangen, Tysland; University of Lodz, Polen; University of Hasselt, Belgien; og Warsaw School of Economics, Polen.

 

 

 

 

 

Finansieret af

DG Employment VP/2917/004 –Improving expertise in the field of industrial relations

Projektperiode: April 2018 til april 2020  2017
Kontakt: Steen E. Navrbjerg

Deltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor +4535323279 E-mail