Analyse af arbejdsmarkedsrelationer i forskellige led i værdikæden i fem lande - MEAT-UP-FFIRE

Projekt

Værdikæderne inden for slagteribranchen ændrer sig til stadighed. Det land, der det ene år står for en stor slagterikapacitet, kan det næste år være udkonkurreret af slagterier i et andet land. Omkostningsbevidstheden i branchen er stor, det samme er den internationale konkurrence og det sætter løn og arbejdsvilkår i branchen under pres.

MEAT-UP-FFIRE-projektet har til formål at analysere industrielle relationer i svineindustrien. Projektet analyserer hele værdikæden inden for branchen, hierarkiet mellem virksomheder og lande og betydningen af arbejdsmarkedsforholdene i de enkelte lande for restrukturering af værdikæden. Det er såvel arbejdsmarkedsrelationerne som økonomiske og sociologiske aspekter, som belyses i de fem udvalgte lande i projektet: Italien, Belgien, Tyskland, Polen og Danmark.

Projektets praktiske mål er at belyse, om det er muligt at forbedre den sociale dialog mellem parterne i branchen eller på tværs af branchen, således at medarbejdernes indkomst og arbejdsvilkår forbedres på tværs af værdikæden.

Undersøgelsen vil forsøge at identificere de særlige karakteristika ved reorganisering i de respektive virksomheder, sektorer og lande ved på den ene side at belyse, hvordan disse dynamikker påvirker markedsstrukturen, og på den anden side at belyse, hvordan de påvirker ansættelsesforhold og lønninger.

Desuden vil projektet identificere anbefalinger med henblik på at styrke de kollektive forhandlinger i hele værdikæden.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med University of Urbino ”Carlo Bo”, Italien (projektleder); University Of Erlangen, Tysland; University of Lodz, Polen; University of Hasselt, Belgien; og Warsaw School of Economics, Polen.

Deltagere: Steen E. Navrbjerg
Finansiering: Projektet er finansieret af DG Employment VP/2917/004 –Improving expertise in the field of industrial relations

Projektperiode: April 2018 til april 2020  2017
Kontakt: Steen E. Navrbjerg, tlf. 35 32 32 79, mail sen@faos.dk

Læs mere om projektets resultater i to danske briefs: Svinebranchens værdikæde – strukturelle forhold’ og Svinebranchens værdikæde – beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold’.

Læs projektets danske landerapporter:

National Report – Denmark - Structural characteristics of the pork value chain

National Report – Denmark - Industrial Relations in the pork value chain

Case studies Denmark - Industrial Relations in the pork value chain