Forskningsområde: Arbejdsmarkedets parter, arbejdskraftudbuddet og fremtidens kvalifikationsbehov

Både i det offentlige og i det private er der brug for nye kompetencer til at håndtere grøn omstilling, digitalisering og den generelle teknologiske udvikling. Samtidig har det danske arbejdsmarked akutte rekrutteringsproblemer, navnlig i det offentlige, som følge af den demografiske udvikling med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder.

FAOS vil forske i, hvordan arbejdsmarkedets parter håndterer kvalifikations- og arbejdsudbudsudfordringer via trepartsforhandlinger, overenskomstaftaler og lokale samarbejder. Vi vil også undersøge, hvordan håndteringen af kvalifikations- og arbejdskraftsbehov kan udfordre aftalemodellen, f.eks. når udenlandsk arbejdskraft skal integreres i den danske model, når der politisk foreslås lønmidler til rekruttering og fastholdelse af særlige lønmodtagergrupper, eller når politikere afskaffer helligdage.

  • Arbejdstids- og arbejdslivsregulering
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Uddannelse og kompetenceudvikling

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2024-2028 'Den danske model under øget politisering, europæisering og digitalisering'