Projekttema 6

Virksomhedernes værdikæder og forandrede arbejdsmarkedsrelationer

Danske virksomheder er i stigende grad del af internationale værdikæder, og forandringer i disse værdikæder har fundamental betydning for arbejdsmarkeds-relationer på det danske arbejdsmarked. Når virksomheder flytter produktionen ud, henter ny arbejdskraft ind eller omstrukturer produktionen, så halvfabrikata og serviceydelser købes af underleverandører, har det betydning for, hvordan værdien fordeles mellem virksomheder, hvilket også kan få konsekvenser for medarbejdere. Nogle af de virksomheder, der før var placeret relativt højt i værdikæderne, bliver presset og må derfor genforhandle ansættelsesvilkår med deres ansatte. Andre virksomheder, som er bedre i stand til at styre deres værdikæde og som vinder på internationaliseringen, kan i højere grad kan tilgodese deres kernemedarbejdere.

Denne udvikling udfordrer ikke blot virksomhederne og deres ansatte, men også fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne, fordi internationale forandringer påvirker nationale arbejdsmarkedsrelationer. Når tyske slagterier bruger polsk arbejdskraft, fristes danske slagterier til at outsource arbejdet til Tyskland; når nye teknologier tillader desktop publishing i samarbejde mellem pakistanske tekstopsættere og polske trykkerier styret fra Danmark, så forsvinder hele jobfunktioner og dermed også den faglige base for arbejdstagerne og deres faglige tilhørsforhold; og når udenlandske underentreprenører bruges til at gøre byggesektoren mere produktiv og profitabel, så vanskeliggøres den faglige mobilisering og magtbalancen kan blive forskubbet i branchen. Samtidig kan arbejdsgivere opleve sig mindre forbundet med traditionelt arbejdsgiveri, hvis de kun har tre ansatte, som styrer logistikken i den internationale værdikæde. I dette projekttema fokuserer FAOS på konsekvenserne af forandringerne i værdikæderne for reguleringen af løn og arbejdsvilkår og for arbejdsgiverorganisationernes og fagforeningernes evne til at levere relevante rammevilkår for virksomhederne.

  • Hvad driver forandringer i værdikæderne i disse år og hvordan påvirker det arbejdsmarkedsrelationerne i de brancher der forandres?
  • Hvilke udfordringer rejser værdikædeforandringer for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer?
  • Hvordan spiller værdikædeforandringer og den danske model sammen?

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'