23. juni 2023

OK23: Stort resultat i stedet for storkonflikt

Ny analyse

OK23 udviklede sig fra historisk svære forhandlinger til at blive et af de bedste eksempler på overenskomstsystemets evne til at levere løsninger. Den forhøjede risiko for storkonflikt blev manet eftertrykkeligt i jorden. Det fremgår af en ny rapport om OK23, som gennemgår de opnåede resultater og analyserer forhandlingsprocesserne.

Pressemøde om OK23 i Industriens hus
Pressemøde om OK23 Industriens Hus. Foto: Søren Langelund

OK23 forhandlingerne blev indledt med, at forhandlerne på begge sider af bordet udtrykte, at man så ind i historisk svære overenskomstforhandlinger. Med andre ord var konfliktrisikoen usædvanlig høj. Udfordringen var, om parterne kunne finde et fælles smalt balancepunkt for overenskomsterne i Danmark, i en tid med økonomisk usikkerhed og historisk høj inflation.

Lønmodtagerne havde oplevet et markant reallønstab i 2022, og oveni havde den nyvalgte SVM-flertalsregering, så sent som i december, erklæret, at man ville afskaffe St. Bededag som helligdag, noget lønmodtagerne anså for at være en stærk forringelse og utidigt indgreb i overenskomsterne.

Parterne gjorde klart på pressemødet, at St. Bededag ikke skulle forhandles ved deres bord, og at de havde fuldt fokus på at forhandle overenskomst. Det gjorde de og alle de andre parter på det private arbejdsmarked. Strategien lykkedes, og aftaleresultatet blev stemt hjem med en solid ja-procent og en meget høj stemmedeltagelse.

Historisk høje lønstigninger

Lønmodtagernes store ja til de toårige overenskomster skyldes først og fremmest det gode resultat. OK23 sikrede 4 procent lønstigninger til alle og et solidt løft af de lavest lønnede, der går på mindstebetalingssatsen. Det økonomiske resultat ser ud til at sikre lønmodtagernes realløn nu og her, og måske endda indhente det tabte inden for 2-3 år. Aftaleresultatet styrkede også tillidsrepræsentanterne i de lokale lønforhandlinger og i deres muligheder for at organisere nye medlemmer. Derudover overraskede OK23 med at levere en større mængde af andre aftaleresultater i gennembrudsforligene og særlige aftaler på transportens og ikke mindst byggeriets områder.

I rapporten forklares denne udvikling med stærke og velkoordinerede organisationer – navnlig DI – der nu er altdominerende i forhandlingerne på arbejdsgiversiden og er villig til at indgå skræddersyede løsninger på de overenskomstområder, hvor det er nødvendigt, for at begge parter kan se sig selv i forhandlingsresultatet.

Afslutningsvis peger rapporten på en række forhold, der kan få betydning for OK25.

Læs hele rapporten ’Stort resultat i stedet for storkonflikt - analyse af OK23’, af Søren Kaj Andersen, Nana Wesley Hansen & Christian Lyhne Ibsen.

Emner