14. juni 2024

OK24: Forhandlinger i trepartens skygge

Overenskomst

En ny rapport analyserer overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor 2024. Optakten var præget af høje forventninger og en trepartsaftale, der forsinkede overenskomstforberedelsen og begunstigede udvalgte lønmodtagergrupper. Derfor så forhandlingerne fra start usædvanlig politiserede og vanskelige ud.

Håndtryk
Trods en udfordrende start lykkes det at lande forlig med store ja-flertal blandt medlemmerne. Foto: Colourbox

Finansministeren holdt fast i den på forhånd udmeldte økonomiske ramme på 8.8 %, men lønmodtagerne fik modydelser i form af store lønstigninger tidligt i overenskomstperioden, et nyt lønindeks og en ekstra forhandling i slutningen af overenskomstperioden, så et eventuelt lønefterslæb i forhold til den private sektor kan korrigeres hurtigt.

Trepartsforhandlingerne og OK24 var tæt sammenflettede. Treparten kom til at beslaglægge meget tid, og lagde pres på lønmodtagerens sammenhold. Vanskelig var især udmøntningen af de omfattende trepartsmidler til de fire udvalgte områder. Noget var aftalt allerede i trepartsaftalen, men meget udestod til OK24.

Når forhandlingerne alligevel lykkedes, kan det – ud over de relativt høje generelle lønstigninger – bl.a. hænge sammen med, at både arbejdsgiverne og store lønmodtagergrupper var stærkt motiverede for, at forhandlingerne skulle lykkes. Samt at store organisationspuljer gav muligheder for, at de organisationer, som ikke blev honoreret af treparten, kunne sætte mærkbare aftryk på forligene.

Forud var der bekymring blandt lønmodtagerne for at sammenkædningen ville medføre ’protest-nej’er’ ved urafstemningerne. Men disse bekymringer blev manet i jorden af markante ja-flertal.

Samlet set indeholder OK24 både potentielle udviklingselementer (frihedsopsparing, lønløft, og indeksering af seniorordninger) og modelforandrende perspektiver (politisering af løndannelsen, sammenkædning, statistikudvalg, samt partssamarbejder om bæredygtig og fleksible lønudvikling). Statistikudvalget og partssamarbejderne skal etableres inden OK26, og vil aktualisere og udfordre parternes mange forskellige syn på løndannelsen. Svære forhandlinger venter igen i 2026, hvor de sidste elementer af treparten skal udmøntes. 

Læs hele rapporten ’OK24: Forhandlinger i trepartens skygge – overenskomstfornyelse med forandringspotentialer’ af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand, juni 2024.

Emner