29. maj 2024

Udviklingen i digitale platforme i Danmark

Fakta

Et nyt faktaark præsenterer de mest grundlæggende oplysninger om danskere, der tjener penge via digitale platforme. Data stammer fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, hvor vi har tilkøbt spørgsmål omhandlende digitale platforme i 1. kvartal 2023.

Wolt bud
Madudbringningsplatforme oplevede en vækst under Covid-19 krisen. Foto: Colourbox

I 2023 tilkendegav 2,9 procent af de adspurgte i en spørgeskemaundersøgelse, at de inden for de seneste 12 måneder har tjent penge via enten en arbejdsplatform, fx Upwork eller Happy Helper, eller en kapitalplatform – fx Airbnb eller GoMore – eller begge dele. Det er en stigning sammenlignet med 2019, hvor det tilsvarende tal var 2,4 procent.

Stigningen skyldes, at der i 2023 er flere danskere, der tjener penge via en arbejdsplatform (1,4 procent) end i 2019 (1,0 procent) og i 2017 (1,0 procent). Det kan skyldes, at omfanget af platformsarbejde voksede under corona-krisen i visse brancher. Her så vi eksempelvis en vækst i efterspørgslen på madudbringningsplatforme og freelanceplatforme. Andelen af danskerne, som tjener penge via kapitalplatforme, ser ud til at ligge relativt stabilt. I 2017 lå andelen på 1,5 procent, i 2019 på 1,4 procent og i 2023 lå det på 1,5 procent. Det ser hermed ikke ud til, at der er flere danskere end tidligere, der udlejer via Airbnb, GoMore eller lignende. De demografiske og økonomiske karakteristika for danskerne, der tjener penge via en arbejdsplatform eller en kapitalplatform i 2023, spejler de karakteristika vi har fundet ved de to tidligere undersøgelser i 2017 og 2019.

Se hele faktaarket ’Udviklingen i digitale platforme i Danmark’, udarbejdet af Anna Ilsøe, Trine P. Larsen & Jonas Hulgård Kristiansen, maj 2024.

 

Emner