21. august 2020

Aftalesystemerne på det offentlige og private arbejdsmarked – forskelle og ligheder

To nye rapporter sætter fokus på forskelle og ligheder mellem aftalesystemerne på det private og det offentlige arbejdsmarked. Eksisterende analyser har overvejende fokuseret på én af de to sektorer. For at tydeliggøre ligheder og forskelle vil en serie FAOS rapporter systematisk og detaljeret sammenligne aftalesystemernes forskelle og ligheder. De to første rapporter, ’Forligsinstitutionen og koordinering af aftaleforhandlinger’ samt ’Lønsystemer i den offentlige og private sektor’, er nu udgivet.

Rapporten om Forligsinstitutionen og koordinering af aftaleforhandlinger beskriver koordineringen og brugen af sammenkædning i både det private og offentlige aftalesystem. Der tages fat på både institutionerne, og hvordan de i praksis anvendes i forhandlingerne. På baggrund heraf diskuterer rapporten fordele og ulemper ved måderne, man koordinerer på i de to sektorer, samt hvad mulighederne er for at øge koordineringen i det offentlige aftalesystem. Rapporten konkluderer bl.a. at det offentlige aftalesystem mangler de stærke krydsende alliancer mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som kendes fra industriens område, og som kunne skabe incitament til at øge koordineringen i aftalesystemet.

Private og offentlige lønsystemer

Rapporten om lønsystemer bekræfter, at løndannelsen i den private sektor er betydeligt mere decentral end i den offentlige sektor. Den spænder også over flere forskellige lønsystemer, mens der for ansatte i den offentlige sektor basalt set kun findes ét lønsystem i flere varianter. Rapporten viser endvidere, at der er større dele af den private end af den offentlige sektor, hvor medarbejderen selv forestår forhandlingerne. I den offentlige sektor er der større dele, hvor fagforeningernes lokalafdelinger spiller en direkte rolle i forhandlingerne end i den private sektor – omend tillidsrepræsentanten, ligesom i den private sektor, ofte spiller hovedrollen. Endvidere aftales lønstigninger i den private sektor som krone-øre stigninger, mens de i den offentlige sektor aftales som procentuelle stigninger. Endelig argumenteres der i rapporten for, at lønsystemerne, især decentraliseringsgraden og krone-øre vs. procent spørgsmålet, i højere grad er til debat i den offentlige end i den private sektor.  

Læs hele rapporten 'Forligsinstitution og koordinering af aftaleforhandlingerne' af Nana Wesley Hansen.

Læs hele rapporten 'Lønsystemer i den offentlige og den private sektor' af Mikkel Mailand.

Læs hele rapporten 'Forhandling og Facebook' af Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau.

Der er planlagt yderligere rapporter om bl.a. rekrutteringspraksis og ansættelsestyper og om udviklingen i overenskomstforligenes indhold.

Emner