30. maj 2022

Forhandling og Facebook

Ny rapport

En ny analyse af fagbevægelsens kommunikation på sociale medier under overenskomstforhandlinger viser, at danske fagforbund i stigende grad er aktive på Facebook, hvor de kan indgå i dialog og mobilisere medlemmer. Erfaringerne fra de seneste overenskomstforhandlinger viser dog, at fagforbundene ikke altid er i stand til at styre kommunikationen, da græsrødder og fagligt aktive medlemmer selv kan tage initiativer og ad den vej udfordre fagtoppen.

Sociale medier
Foto: Colourbox

Facebook er blevet et vigtigt medie for danskerne generelt – og i høj grad også for den politiske kommunikation. Fagbevægelsen er derfor i stigende grad ’på Facebook’ og bruger ressourcer på dette. Facebook er i princippet et billigt medie, men for store politiske organisationer er der en række betydelige omkostninger forbundet med at være på Facebook og fagbevægelsens udgifter til sociale medier er derfor stigende.

I forbindelse med OK18 var Facebook en afgørende kommunikationsplatform, der fremmede engagement under mobiliseringen af kernetropper og medlemmer. Fagforbundenes budskaber blev styrket af kommunikationen på Facebook, og medvirkede til at sætte den politiske dagsorden. Men OK18 viste også, at kommunikationen på Facebook, hvor fagligt aktive of medlemmer selv kan tage initiativer, ikke fuldt ud lader sig styre af fagforbundene.

Facebooks lette tilgængelighed har givet fagpolitiske græsrødder en platform til at udfordre fagtoppen, hvilket bl.a. var tilfældet i 2017 med kampagnen ’Nej til 42 Timer’/’Arbejdere i Bevægelse’ og igen under mobiliseringen for ligeløn under OK21.

Dette er en udfordring for fagbevægelsen. Modsvarene har været forskelligartede blandt forbundene, men helt overordnet har fagbevægelsen a) øget deres tilstedeværelse på Facebook og b) fokuseret yderligere på at styrke medlemsdemokrati og forsøgt sig med forskelligartede strategier til at imødekomme intern uenighed.

Online kommunikation og forbundsdemokrati

FAOS' analyse af fagforbundenes brug af Facebook under OK17, OK18, OK20 og OK21 peger på, at selvom forbundene har øget tilstedeværelsen på Facebook og andre sociale medier, er der stadig et uudnyttet potentiale ift. at indgå i dialog med medlemmerne og formidle interne demokratiske processer for skabe legitimitet og opbakning. Facebook har betydning i alle faser af overenskomstforhandlingerne og anvendes særligt til at rammesætte specifikke problemforståelser tidligt i forhandlingsprocessen.

Hvis fagtoppen vil imødegå udfordringer fra mere aktivistiske græsrødder, gælder det om at styrke fagforbundsdemokratiet og kommunikationen i alle faser af overenskomstforhandlingerne. Allerede fra den meget tidlige optakt er det afgørende at have tæt dialog med medlemmer og tillidsvalgte både i kraft af klassiske face-to-face møder og online tilstedeværelse på sociale medier.

Sociale medier påvirker dermed ikke kun fagbevægelsens kommunikation, men også dens interne organisering, eftersom både online kommunikation og fagforbundsdemokratiet skal styrkes i respons til græsrødderne.

Læs hele rapporten ’Forhandling og Facebook’ af Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau.

Rapporten er en del af en serie rapporter, der analyserer aftalesystemer på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Læs mere om serien og se tidligere publicerede rapporter her.

Emner