Bøger og øvrige rapporter

Her kan du læse FAOS forskeres bøger, ph.d.-afhandlinger samt øvrige rapporter, der er publiceret af ministerier, organisationer eller andre forskningsmiljøer.

The Worker, the Consumer, and the Platform
Jonas Hulgård Kristiansen
Phd-afhandling
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2024

Managing Algorithmic Flexibility
Christian Haldrup
Phd-afhandling
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2024

Udviklingen i digitale platforme i Danmark
Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Jonas Hulgård Kristiansen
FAOS Faktaark
Maj 2024

Digitalisering, algoritmeledelse og medarbejderinddragelse
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe, Henriette Krøll Tell og Christian Haldrup
FAOS/WELMA rapport
Maj 2024

Algorithmic management and employee involvement – A Company Perspective: The Danish country report. INCODING Case studies Reports
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe og Christian Haldrup
Case rapport i det europæiske projekt 'INCODING project – Democracy at Work through Transparent and Inclusive Algorithmic Management'
April 2024

PROCUFAIR Country report Denmark
Trine P. Larsen, Jens Arnholtz og Bjarke Refslund, Aalborg Universitet
Rapport publiceret af UNI Europa
December 2023

Pilot strike in the legacy airline SAS 2022’ og ‘Air Traffic Controllers – a scarce resource after (recurrent) crises
Steen E. Navrbjerg
Case rapport, DG Employment VIRAL project
November 2023

Denmark: Industrial Relations in Aviation during Covid-19
Steen E. Navrbjerg og Mikkel Krogh
Rapport, DG Employment VIRAL project
November 2023

Denmark: Industrial Relations pre-Covid-19 - generally and in Aviation
Steen E. Navrbjerg og Mikkel Krogh
Rapport, DG Employment VIRAL project
November 2023

Soloselvstændiges adgang til at indgå kollektive aftaler
Jens Kristiansen
Analyse publiceret af FAOS og WELMA
November 2023

Unges arbejde for online platforme
Martine Stagelund Hvidt, Jens Kristiansen, Anna Ilsøe, Catherine Jacqueson og Søren Kaj Andersen
Analyse publiceret af FAOS og WELMA
Juni 2023

Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective - Denmark
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe og Christian Haldrup
Rapport i det europæiske projekt 'INCODING project – Democracy at Work through Transparent and Inclusive Algorithmic
Management'
November 2022

Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Bog publiceret af DJØF Forlag i en serie om Arbejdsmarkedsforhold
August 2022

Platformsarbejde mellem arbejdsret og konkurrenceret – en juridisk-sociologisk analyse
Catherine Jacqueson, Jens Kristiansen, Martine Stagelund Hvidt, Anna Ilsøe og Søren Kaj Andersen
Analyse publiceret af FAOS og WELMA
November 2021

Dig og den danske model
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen, red. Lone Grønhøj Frandsen, FIU
Bog publiceret af Fagbevægelsens Hovedorganisation
August 2021

Virtuel ledelse under corona-krisen. Rapport II: De kvantitative studier
Steen E. Navrbjerg, FAOS og Dana Minbaeva, CBS
Rapport publiceret af FAOS og CBS
Marts 2021

Non-standard work in the Nordics: troubled waters under the still surface
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen (red.)
Rapport publiceret af Nordisk Ministerråd
Februar 2021

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries
Bertil Rolandsson, Trine P. Larsen, Anna Ilsøe m.fl.
Rapport publiceret af Nordisk Ministerråd
November 2020

Det offentlige aftalesystems historie I-IV
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Firebindsværk publiceret af Syddansk Universitetsforlag
Oktober 2020

Corporatism since the Great Recession - Challenges to Tripartite Relations in Denmark, the Netherlands and Austria
Mikkel Mailand
Bog publiceret af Edward Elgar
September 2020

Virtuel ledelse under corona-krisen – de kvalitative resultater
Steen E. Navrbjerg, FAOS og Dana Minbaeva, CBS
Rapport publiceret af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet og CBS
Juni 2020

Working under pressure: employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since the crisis
Redigeret af Maarten Keune, Nuria Elena Ramos Martìn og Mikkel Mailand
Antologi publiceret af European Trade Union Institute
Marts 2020

Deep view: Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive virtual work
Carsten Jørgensen og Steen E. Navrbjerg
Rapport til EU Kommisionen
November 2019

Udstationering i EU og forandringer i nationale institutioner
Redigeret af Jens Arnholtz og Nathan Lillie
Antologi publiceret af Ruthledge
November 2019