9. december 2019

Udstationering i EU og forandringer i nationale institutioner

Udstationeret arbejdskraft anvendes ofte i byggeriet i Europa. Foto: Coulourbox

Hvordan påvirker EU-regulering af udstationeret arbejdskraft de enkelte medlemslandes arbejdsmarkedssystemer? En ny bog, redigeret af Jens Arnholtz og Nathan Lillie, analyserer, hvordan EU-regulering af udstationerede arbejdstagere driver institutionelle forandringer i nationale arbejdsmarkedssystemer. 

Bogen fokuserer på udstationering, hvor arbejdstagere, der er ansat i ét land, sættes til at arbejde i et andet land. Bogen er en antologi, hvor forskere fra forskellige lande belyser forskellige aspekter inden for temaet om udstationering. Hvor megen tidligere forskning på området har haft fokus på lovgivning og domstolspraksis, fokuserer denne antologi i højre grad på, hvordan disse regler bliver brugt af virksomheder i praksis. Samtidig har bogen fokus på en ellers overset gruppe af håndhævelsesaktører. Bogen undersøger således samspillet mellem aktører som arbejdsinspektorater, fagforeninger, europæiske myndigheder, rekrutteringsfirmaer, tværnationale underleverandører og udstationerede arbejdstagere i forskellige lande.

Læs mere om bogen 'Posted Work in the European Union - The Political Economy of Free Movement', redigeret af Jens Arnholtz og Nathan Lillie, udgivet af Routledge 2019.