29. juni 2020

Mange oplever stigende produktivitet under Corona-krisen

Nyt forskningsprojekt belyser, hvordan ledelser i virksomheder og institutioner tackler udfordringen med virtuel personaleledelse under Corona-krisen. Foreløbige resultater viser, at der både er plusser og minusser, når arbejdspladsen bliver virtuel. Næste skridt er at undersøge, hvilke permanente konsekvenser de nye erfaringer med distanceledelse får på arbejdspladserne.

De første resultater af projektet Virtuel ledelse under corona-krisen viser, at ledere er meget imponeret af medarbejdernes arbejdsindsats under Corona-krisen. Langt de fleste medarbejdere har leveret mere end ledelsen forventer, og det er lykkedes de fleste arbejdspladser på at omstille sig til virtuelle møder på rekordtid – og de er tilmed blevet mere effektive og målrettede. Men undersøgelsen viser også, at man på mange arbejdspladser mangler det uformelle og det sociale. Og det uformelle møde er ikke bare snik-snak. De uformelle møder sikrer, at der udveksles vigtig information mellem afdelinger. Det nedbringer fx fejl og sikrer ensartet betjening af borgere og kunder.

Webinar om virtuel ledelse

Resultaterne blev præsenteret på et webinar den 25. juni, hvor forskerne kunne berette, hvordan produktiviteten mange steder er steget under Corona-krisen, mens sygefraværet er ekstremt lavt. Mange medarbejdere og ledere har under krisen fundet nyt engagement og har udvist stor kreativitet. De knap 100 deltagere bidrog med spørgsmål og spændende kommentarer.

Læse hele rapporten ’Virtuel ledelse under corona-krisen – de kvalitative resultater’ af Steen E. Navrbjerg, FAOS og Dana Minbaeva, CBS.

Oplev webinaret ’Virtuel ledelse under Corona-krisen

Du kan følge den videre forskning i projektet på LinkedIn her

Kontakt: Steen E. Navrbjerg