10. august 2021

Dig og den danske model

- Ny revideret håndbog for tillidsvalgte

Fagbevægelsens Hovedorganisation udgiver den 17. august en ny, revideret udgave af den populære 'Dig og den danske model', der er rettet mod tillidsvalgte i fagbevægelsen. Bogen tager udgangspunkt i tillidsvalgtes rolle i den danske model, og en hovedpointe er, at overenskomster ikke blot er noget, som tillidsvalgte skal rette ind efter – men i høj grad også er noget, som de tillidsvalgte kan give input til. For det er i det daglige samarbejde på arbejdspladserne, de tillidsvalgte mærker, hvor aftaler og regler fungerer godt – og hvor de ikke fungerer. Bogen gennemgår alle facetter af samarbejdet på virksomhedsplan og illustrerer dette samarbejdes betydning for en velfungerende dansk arbejdsmarkedsmodel.

Dig og den danske model er skrevet af Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen og redigeret af Lone Grønhøj Frandsen. Den præsenteres ved et release-party på Konventum tirsdag den 17. august kl. 14-16. Du kan tilmelde dig ved at skrive til lgf@fho.dk.