15. november 2022

Algoritmisk ledelse og medarbejderinddragelse

Foto: Colourbox

Trine P. Larsen, Anna Ilsøe og Christian Haldrup kortlægger i en ny rapport den seneste udvikling og forskning inden for algoritmisk ledelse på det danske arbejdsmarked.

Rapporten giver et indblik i de danske regelsæt om medarbejderinddragelse når algoritmisk ledelse og AI-baserede teknologier introduceres på danske arbejdspladser. I den sammenhæng spiller ikke kun samarbejdsaftaler, MED-aftaler og kollektive overenskomster en vigtig rolle. Også arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om medarbejderinddragelse, når ny teknologi som algoritmiske ledelsessystemer introduceres lokalt, såfremt de involverer ændringer af arbejdsprocesser og organiseringen af arbejdet.

Rapporten er den første af flere danske bidrag til det EU finansierede projekt: ’Democracy at Work through Transparent and Inclusive Algorithmic Management (INCODING)’, som også involverer samarbejdspartnere fra Spanien, Tyskland, Ungarn og Østrig samt analyser af udviklingen i politiske tiltag om algoritmisk ledelse på EU-niveau. Foruden nærværende stock-taking rapport indgår også en række case-baserede virksomhedsstudier, der ser nærmere på implementeringen algoritmiske ledelsessystemer. Disse studier udkommer i løbet af foråret 2023.

Link til den danske rapport: Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective - Denmark

Link til de øvrige europæiske landerapporter: Country stock taking reports – incoding-project

Emner