FAOS information

FAOS information er FAOS' nyhedsbrev. Nedenfor ses link, samt indholdfortegnelse over det seneste nummer: 

FAOS information nr. 1, februar 2021
Nyhedsbrevet indholder artiklerne:

 • Tema: Forskning i pandemiens skygge
 • Høj produktivitet og kreativitet, tid til fordybelse – og ensomhed
 • EU og Covid-19
 • Corona-krisen og overenskomstforhandlinger
 • Atypisk beskæftigede hårdt ramt af Corona-krisen
 • Kriser leder til trepartsforhandlinger
 • Atypisk beskæftigelse i Norden
 • EU-initiativer presser den danske model
 • Hilfr-aftalen – et nybrud i det danske aftalesystem
 • Faglig mobilisering på sociale medier
 • Det offentlige aftalesystems historie

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, juni 2020
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • OK20: Fagbevægelsens digitaliseringssucces
 • Comeback til trepartssamarbejdet – trepartsforhandlinger efter finanskrisen
 • Den danske model i svinebranchen – når andelsbevægelsen afgør arbejdsmarkedsrelationerne
 • EU’s indirekte lønregulering og aftalemodeller i den europæiske jern-og metalindustri
 • Vilkår for servicemedarbejdere i private hjem
 • Seks millioner til kortlægning af digitalt platformsarbejde
 • Gode intentioner møder hårde realiteter i rengøringsbranchen
 • Håndhævelse og arbejdsvilkår er værst på villavejene

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, februar 2019
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • OK18: Analyse af forløbet og ny diagnose på det høje konfliktniveau
 • Flere danske virksomheder gør brug af expats
 • Flere løse ansættelser i servicebranchen
 • Dansk overenskomstsystem sikrer ensartet lønudvikling
 • Den Danske Model - intensivt kursus i august

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, juni 2018
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • Central- og østeuropæiske immigranter fastholdes i lavtlønsjobs
 • Vækst i differentierede medlemskaber blandt europæiske fagforeninger
 • Dramatisk proces endte med vedligeholdelsesforlig
 • Medlemskontingentet er kun én blandt mange indtægtskilder for fagforeninger
 • Potentialer og udfordringer i platformsøkonomien
 • Nye fællesskaber bryder med traditionelle lønmodtager- arbejdsgiverskel
 • Nye typer af regulering udfordrer social sikring af atypisk beskæftigede

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 2, november 2017
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • Digitalisering af arbejdslivet og digitale platforme i Danmark
 • Hvad skete der med arbejdstiden i Folkeskolen efter OK13?
 • Arbejdsgivernes organisering - fra tradition til aktiv tilpasning
 • Nye vinde i EU's arbejdsmarkeds- og velfærdspolitik
 • Forandringer i den offentlige sektor før og efter finanskrisen
 • Fuldt hus for femte år i træk

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, maj 2017
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • Sammenkædningen - udskældt og nødvendig
 • Sikring af industriens vikarer
 • Fleksibilitet i det lokale forhandslingssystem
 • Er platformen arbejdsgiver?
 • Den Danske Model og digitaliseringen
 • Digitalisering i et europæisk perspektiv
 • Er platformsøkonomien en udfordring eller mulighed?
 • FAOS mødtes med ph.d.-studerende fra hele verden i London
 • Blev skarp på Den Danske Model

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

Tidligere numre af FAOS information

Første nummer af FAOS information blev udgivet i 1996 (første elektroniske udgave i 1999). De forskellige numre af FAOS information er sorteret efter udgivelsesår og kan downloades fra listen: