FAOS information

FAOS information er FAOS' nyhedsbrev. Nedenfor ses link, samt indholdfortegnelse over det seneste nummer: 

FAOS information nr. 2, november 2023
Nyhedsbrevet indholder artiklerne:

 • OK23: Nu står kampen om den lokale løndannelse
 • Arbejdsvilkår i luftfarten - hvordan tacklede luftfarten Covid-19 krisen
 • AI og fremtidens joblandskab
 • AI øger tempoet og kvaliteten i opgaveløsningen
 • Unges arbejdsmiljø og rettigheder på digitale platforme
 • Den Danske Model - erosion eller stabilitet?

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, april 2023
Nyhedsbrevet indholder artiklerne:

 • OK23: Et historisk godt industriforlig – men er det nok?
 • Trepartsaftaler hjalp Danmark gennem pandemien
 • Det hypermobile arbejdsmarked – en hverdag på kanten af arbejdsmarkedet
 • Algoritmeledelse og medarbejderinddragelse
 • Udfordringer og partsinitiativer på ældre- og børneområderne
 • FAOS forskningsartikel vinder international anerkendelse
 • Arbejdsgiverne og velfærdspolitikker
 • Græsrødder, sociale medier og fagbevægelsen

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 2, oktober 2022
Nyhedsbrevet indholder artiklerne:

 • Veje til ordnede forhold i platformsøkonomien
 • EU og fagbevægelsen - lønmodtagerrettigheder, indflydelse og dilemmaer
 • Forhandling og Facebook
 • Fintech virksomheder udvider den danske model
 • Fem dages oplæg med den danske model i fokus
 • Nye forskningsprojekter
 • Nye publikationer

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, marts 2022
Nyhedsbrevet indholder artiklerne:

 • Kan nye og innovative fagforeningsservices bremse medlemstab?
 • Er platformsmedarbejdere lønmodtagere eller selvstændige?
 • Når platforme forhandler
 • Udenlandske forskere besøger FAOS
 • Mindeord om Jesper Due
 • Nye forskningsprojekter
 • Nye publikationer

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 2, oktober 2021
Nyhedsbrevet indholder artiklerne:

 • OK21 var lige efter bogen, men så kom sygeplejerskekonflikten
 • Fire udfordringer for fremtidens arbejdsliv
 • FAOS-bidrag til Eurofound og EurWORK
 • Fem intensive dage med den danske model i fokus
 • Nye forskningsprojekter
 • FAOS-forsker vinder pris
 • Nye ansættelser
 • Nye publikationer

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, februar 2021
Nyhedsbrevet indholder artiklerne:

 • Tema: Forskning i pandemiens skygge
 • Høj produktivitet og kreativitet, tid til fordybelse – og ensomhed
 • EU og Covid-19
 • Corona-krisen og overenskomstforhandlinger
 • Atypisk beskæftigede hårdt ramt af Corona-krisen
 • Kriser leder til trepartsforhandlinger
 • Atypisk beskæftigelse i Norden
 • EU-initiativer presser den danske model
 • Hilfr-aftalen – et nybrud i det danske aftalesystem
 • Faglig mobilisering på sociale medier
 • Det offentlige aftalesystems historie

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, juni 2020
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • OK20: Fagbevægelsens digitaliseringssucces
 • Comeback til trepartssamarbejdet – trepartsforhandlinger efter finanskrisen
 • Den danske model i svinebranchen – når andelsbevægelsen afgør arbejdsmarkedsrelationerne
 • EU’s indirekte lønregulering og aftalemodeller i den europæiske jern-og metalindustri
 • Vilkår for servicemedarbejdere i private hjem
 • Seks millioner til kortlægning af digitalt platformsarbejde
 • Gode intentioner møder hårde realiteter i rengøringsbranchen
 • Håndhævelse og arbejdsvilkår er værst på villavejene

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, februar 2019
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • OK18: Analyse af forløbet og ny diagnose på det høje konfliktniveau
 • Flere danske virksomheder gør brug af expats
 • Flere løse ansættelser i servicebranchen
 • Dansk overenskomstsystem sikrer ensartet lønudvikling
 • Den Danske Model - intensivt kursus i august

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, juni 2018
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • Central- og østeuropæiske immigranter fastholdes i lavtlønsjobs
 • Vækst i differentierede medlemskaber blandt europæiske fagforeninger
 • Dramatisk proces endte med vedligeholdelsesforlig
 • Medlemskontingentet er kun én blandt mange indtægtskilder for fagforeninger
 • Potentialer og udfordringer i platformsøkonomien
 • Nye fællesskaber bryder med traditionelle lønmodtager- arbejdsgiverskel
 • Nye typer af regulering udfordrer social sikring af atypisk beskæftigede

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 2, november 2017
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • Digitalisering af arbejdslivet og digitale platforme i Danmark
 • Hvad skete der med arbejdstiden i Folkeskolen efter OK13?
 • Arbejdsgivernes organisering - fra tradition til aktiv tilpasning
 • Nye vinde i EU's arbejdsmarkeds- og velfærdspolitik
 • Forandringer i den offentlige sektor før og efter finanskrisen
 • Fuldt hus for femte år i træk

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

FAOS information nr. 1, maj 2017
Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

 • Sammenkædningen - udskældt og nødvendig
 • Sikring af industriens vikarer
 • Fleksibilitet i det lokale forhandslingssystem
 • Er platformen arbejdsgiver?
 • Den Danske Model og digitaliseringen
 • Digitalisering i et europæisk perspektiv
 • Er platformsøkonomien en udfordring eller mulighed?
 • FAOS mødtes med ph.d.-studerende fra hele verden i London
 • Blev skarp på Den Danske Model

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)

Tidligere numre af FAOS information

Første nummer af FAOS information blev udgivet i 1996 (første elektroniske udgave i 1999). De forskellige numre af FAOS information er sorteret efter udgivelsesår og kan downloades fra listen: