20. marts 2020

Beskæftigelse, jobkvalitet og arbejdsmarkedsrelationer i Europas offentlige sektor siden krisen

Hvordan har udviklingen i beskæftigelse, jobkvalitet og relationerne mellem parterne i den offentlige sektor udviklet sig rundt om i Europa - og er der en sammenhæng mellem jobkvalitet og kvaliteten af den offentlige service? Det diskuteres i en ny komparativ bog, som Mikkel Mailand fra FAOS har været med til at redigere.

Bogen dækker primært perioden 2008-17, og stiller skarpt på ni EU-medlemsstater (herunder Danmark) og tre dele af den offentlige sektor: Grundskolen, sundhedssektoren (hospitalerne) og kommunerne. Bogen viser for det første, at de seneste årtiers reformer af den offentlige sektor og det intensiverede pres på de offentlige budgetter generelt har ført til reduceret beskæftigelse og dalende jobkvalitet, herunder stagnerende eller faldende reallønninger og intensivering af arbejdet. Faldet i antallet af job og jobkvalitet har været stærkest i Italien og Spanien, hvor den økonomiske krise har været dybest. Men i de sidste år i perioden har man dog i flere lande kunnet observere et moderat opsving i beskæftigelsen og/eller jobkvalitet, især inden for sundhedssektoren og grunduddannelse. Analyserne viser for det andet, at fagforeningerne i de fleste af ladene er blevet udfordret dels af stærkere statsstyring (unilateralisme), dels af fremkomsten af en række nye alternative fagforeninger, sociale bevægelser og ad hoc pressionsgrupper. For det tredje har der på tværs af landene været en stigning i antallet af strejker, protester og kampagner i den offentlige sektor. For det fjerde påviser bogen en stigende tendens til, at fagforeninger og en del af de nye aktører fremfører, at god jobkvalitet er nødvendig for god kvalitet i af ​​den offentlige service.

Bogens kapitler er forkortede og let redigerede versioner af rapporter fra projektet Barsop. Læs hele den danske landerapport 'Bargaining and Social Dialogue in the Public Sector (BARSOP)'.

Download eller bestil et eksemplar af bogen ‘Working under pressure: employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since the crisis’ , redigeret af Maarten Keune, Nuria Elena Ramos Martìn og Mikkel Mailand.