2. januar 2024

Offentlige myndigheders håndhævelse af arbejdsklausuler

Ny analyse

I en ny rapport ser Trine P. Larsen, Jens Arnholtz og Bjarne Refslund nærmere på brugen af arbejdsklausuler inden for rengøring og vagtservice i Danmark. Rapporten er den danske del af et større UNI Europa-projekt, ProCureFair, som analyserer brugen af arbejdsklausuler i en række europæiske lande.

Rengøring
Rengøring er et af de områder, hvor danske myndigheder eksperimenterer med at sikre ordnede løn og arbejdsforhold gennem håndhævelse af arbejdsklausuler. Foto: Colourbox

Arbejdsklausuler er ganske udbredt, når danske myndigheder indkøber serviceydelser inden for fx rengøring, vagtservice, bygge- og anlægsarbejde. Klausulerne stiller krav til løn og arbejdsvilkår for medarbejderne i de virksomheder, der leverer services til det offentlige. Men kontrollen af arbejdsklausulerne er ofte en udfordrende opgave for mange offentlige myndigheder, fordi de ikke har erfaring med at kontrollere løn og arbejdsvilkår, og fordi kontrolindsatsen ofte kræver ressourcer, der kan synes ude af proportioner i forhold til det, der er indkøbt.

Den danske landerapport fra det internationale ProCureFair projekt analyserer brugen af arbejdsklausuler inden for rengøring og vagtservice. Via interviews and fire casestudier belyser rapporten, hvordan danske myndigheder eksperimenterer med at sikre ordnede løn og arbejdsforhold gennem en bedre håndhævelse af arbejdsklausuler. Rapporten belyser på den ene side en række forskellige innovative tiltag, som offentlige myndigheder har iværksat for at forbedre håndhævelsen. På den anden side viser rapporten også, at der fortsat er udfordringer, hvilket blandt andet skyldes fraværet af et systematisk samarbejde imellem de myndigheder, der skal beskrive og håndhæve arbejdsklausulerne, og de arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, der har defineret de overenskomstvilkår, som arbejdsklausulerne lægger sig op af.

Læs summary fra den danske rapport ’PROCURFAIR Snapshot Denmark’.

Læs den danske rapport ’PROCUFAIR Country report Denmark’, af Bjarke Refslund, Aalborg Universitet, Trine P. Larsen, University of Warwick/FAOS og Jens Arnholtz, FAOS. Publiceret af UNI Europa.

Læs mere om hele PROCURFAIR Projectet og landerapporter fra Frankrig, Tyskland, Italien, Polen og England.

 

Emner