10. juni 2020

OK20: Livsfaseoverenskomsten udfoldet, dumping uforløst og corona som joker

Pressemøde om industriforlig
Dansk Industri og CO-industri præsenterede deres gennembrudsforlig på industriens område den 9. februar 2020. Foto Thomas Arnbo, DI.

Ny rapport gennemgår de vigtigste elementer i OK20 overenskomstfornyelserne samt forløbet i forhandlingsprocesserne på udvalgte områder. Endelig kigger rapporten nærmere på urafstemningen på lønmodtagersiden. Trods delvis nedlukning af landet blev stemmedeltagelsen historisk høj, hvilket må ses som resultatet af fagforbundenes vellykkede digitalisering af afstemningsprocessen.

Dansk Industri og CO-industri kunne præsentere deres gennembrudsforlig den 9. februar, der indeholdt et betragteligt løft af Fritvalgs Lønkontoen som det centrale element, samt signaler om en større økonomisk ramme, end hvad vi ellers har set på denne side af finanskrisen. På transportens normallønsoverenskomst kom der også en aftale på plads, mens byggeriets forhandlinger - ganske som forudset – var vanskelige. Parterne stod langt fra hinanden vedrørende løn og social dumping. Så kom corona-pandemien.

Corona-krisen

Da Danmark blev delvist lukket ned, satte forligsmanden forhandlingerne på pause. Døgnet efter var denne beslutning dog ændret og forhandlingerne kørte videre. Blandt byggearbejdere og i dele af det øvrige 3F’s bagland var holdningen, at forhandlingerne måtte stoppes. En storkonflikt – eller bare det at samles – var ikke længere muligt. Corona-krisen betød også, at der blev vendt op og ned på økonomien i et omfang, så vi skal tilbage til mellemkrigsårene for at finde noget lignende. Trods de kritiske ryster var der enighed blandt de store fagforbund om, at det aftaleresultat, man havde opnået ved gennembudsforligene på ingen måde kunne opnås i forhandlinger under eller kort efter corona-krisen. Det gjaldt derfor om at få aftaleresultatet stemt hjem.

Arbejdsgivere respekterede indgåede aftaler

På arbejdsgiversiden steg bekymringen i takt med, at pandemiens konsekvenser for dansk økonomi blev tydelige. Men udsatte forhandlinger ville skabe usikkerhed for virksomhederne og usikkerhed om de aftaler, der allerede var indgået. Selvom det for arbejdsgiverne samlet set begyndte at ligne en dyr aftalefornyelse, så prioriterede man at stå ved de indgåede aftaler og havde tiltro til, at det bevægelige lønsystem vil betyde en tilpasning af lønudviklingen. Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation var derfor enige om, at afslutte overenskomstfornyelsen. Blandt DA’s medlemsorganisationer blev der i sidste ende bakket 100 procent op bag aftalefornyelsen og på lønmodtagersiden blev det til et historisk stort ja, hvor 80 procent af fagforeningsmedlemmerne stemte ja til de nye overenskomster.

Læs hele rapporten 'OK20: Livsfaseoverenskomsten udfoldet, dumping uforløst og corona som joker' af Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen.