18. januar 2023

Udfordringer i velfærdsservice på ældre- og børneområderne

Rapport

Hvordan balanceres kvalitet og dækning af velfærdsservicen med rimelige løn og arbejdsvilkår, når budgetterne er stramme? Og hvordan påvirker rekrutteringsproblemer denne balanceakt?

Foto: Colourbox

Når budgetterne er stramme og arbejdskraften sparsom, hvordan balancerer man så arbejdsvilkår, servicedækning og servicekvalitet inden for småbørnsinstitutioner og ældrepleje – og hvilken rolle spiller arbejdsmarkedets parter? Det er hovedspørgsmålene i det EU-finansierede projekt Social dialogue in welfare services – employment relations, labour market and social actors in the care services’ (SOWELL), som FAOS har været partner i. Projektet dækker syv lande. De danske resultater kan findes i to forskellige rapporter. Den ene fokuserer på sektorniveauet i de to velfærdsservices, den anden analyserer fire lokale cases.

Læs hele rapporten 'Social dialogue in welfare services (Sowell) - Denmark. Work Package 1–2 report on Long Term Care and Early Childhood Education and Care', af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand.

Læs hele rapporten 'Social dialogue in welfare services (Sowell). Case study report Denmark', af Nana Wesley Hansen, Mikkel Mailand og Frida Lilli Schlanbusch Nørkjær.

Emner