9. december 2021

OK21: Pandemi, økonomisk usikkerhed og ligelønskamp

Håndtryk

Trods Corona-pandemi, økonomisk usikkerhed og uvante forhandlingsvilkår lykkes det at lande en lang række forlig på det offentlige område i foråret 2021. Men med sygeplejerskernes nej til forlig og mæglingsskitse blev en historisk lang konflikt en realitet. Konflikten endte med lovindgreb og alle venter nu spændt på, hvad Lønstrukturkomiteen finder frem til.

Der var skabt et godt forhandlingsklima forud for OK21. Men med Corona-pandemien kom lavkonjunktur og økonomisk usikkerhed. På den baggrund ønskede flertallet af lønmodtagerorganisationerne i Forhandlingsfællesskabet at udsætte forhandlingerne, men der var ikke enighed på lønmodtagersiden. Og uden konsensus om udsættelse, så arbejdsgiverne sig nødsaget til at forhandle.

OK21 måtte gennemføres under usædvanlig stor økonomisk usikkerhed og med en uvant kombination af digitale og fysiske forhandlinger med små delegationer. På trods af disse barrierer lykkedes det at lande en række forlig i februar. Lønmodtagernes hovedkrav om sikring af reallønnen så på daværende tidspunkt ud til at være opnået. Og selvom OK21 forligene nok ikke vil blive husket for et epokegørende indhold, blev det på det statslige område bl.a. til en seniorordning og et projekt, der skal føre frem mod et mere velfungerende lønsystem. På det regionale område blev det til en større ændring af stillingsstrukturen for overlæger, som især Danske Regioner længe havde ønsket sig. I de kommunale forhandlinger på sosu-området fik parterne lagt yderligere sten til fundamentet for at løfte fagets faglige niveau og imødegå rekrutteringsudfordringer. Og medarbejdernes inddragelse i den grønne omstilling blev adresseret i alle de generelle forlig, hvilket er første gang miljøaspektet så direkte adresseres i overenskomsterne på det offentlige område.

Som under OK18 blev der i optakten aftalt såkaldt ’skævdeling’ mellem en række lønmodtagergrupper, men kun efter intense diskussioner, hvor Akademikerne var på nippet til af forlade fællesskabet. På både det kommunale og det regionale område spillede arbejdsgiverne igen ud med krav om yderligere skævdeling. Kompromisset blev skævdeling i form af puljer på i alt 0,15 % fordelt ligeligt til henholdsvis et ligeløn- og lavtlønsprojekt samt til rekruttering.

Historisk lang strejke og regeringsindgreb

Som altid var der krav, der blev afvist og forhandlinger, der mislykkedes. Det blev ikke til de fritvalgsordninger, som lønmodtagerne havde prioriteret i de generelle forhandlinger. Ændringer i nogle af arbejdstidsreglerne, som især arbejdsgiverne havde ønsket, kom man heller ingen vegne med.

Med de sidste forligs indgåelse i starten af foråret så det ud til, at OK21 var landet på benene. Men med sygeplejerskernes nej til først forlig og derefter mæglingsforslag, var sygeplejerskestrejken en realitet. DSR havde et bagland, der tydeligt pressede fagtoppen allerede i optakten til forhandlingerne. Mange sygeplejersker havde udvist stor fleksibilitet under Corona-krisen, men følte ikke, at de for alvor var blevet anerkendt af arbejdsgiverne. Medlemmerne ville tilsyneladende have gevinster her og nu.

Strejken blev med sine knapt 10 uger en af Danmarkshistoriens længste. Efter den hen over sommerferien fik mindre opmærksomhed og gennemslag, bidrog sommerferiens afslutning, DSR’s gradvise udvidelse af konflikten, og den manglende udsigt til en forhandlingsløsning til, at konflikten i slutningen af august afsluttedes med et politisk indgreb, der ophøjede mæglingsforslaget, herunder Lønstrukturkommitéen, til lov.

Rapporten ’Overenskomstfornyelsen 2021 - Pandemi, økonomisk usikkerhed og ligelønskamp’ gennemgår hele overenskomstforløbet og munder ud i perspektiverende diskussioner af fem centrale forhold: 1) Corona-pandemiens betydning for forhandlingsprocesserne; 2) Variationer i den økonomiske ramme på de tre hovedområder, og måden økonomien i forligene præsenteres på; 3) Organisationspuljer og fraværet af dem; 4) Aftaleelementer med udviklingspotentiale i overenskomstforlig og deres drivkræfter; 5) Ligeløn og mulige ændringer af den danske aftalemodel i det offentlige.

Læs hele rapporten 'Overenskomstfornyelsen 2021- Pandemi, økonomisk usikkerhed og ligelønskamp' af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand.

 

Emner